Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Brandsikring

Rådgivning om brandsikring af byggeri

Har I brug for sparring og rådgivning om, hvilke brandsikringstiltag der er de rette for jeres ejendom?

De gældende brandtekniske krav til byggeri er beskrevet i Bygningsreglementet 2018 (BR18), og de kan være svære at forstå uden den rette faglige baggrund. Men ikke desto mindre bliver I nødt til at forholde jer til dem, da mangelfuld brandsikring kan have alvorlige konsekvenser for ejendommen, beboernes sikkerhed og for boligforeningens bestyrelse rent ansvarsmæssigt.

Hos Gaihede har vi allerede hjulpet adskillige ejer- og andelsforeninger, virksomheder og offentlige bygherrer med rådgivning om brandsikkerheden af deres ejendomme – og vi kan også hjælpe jer.

Lad os tjekke brandsikring og rådgive jer rigtigt

Vores team består af rådgivende ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører og teknikere, som gennem en lang årrække har specialiseret sig i de områder, vi varetager – heriblandt brandsikkerhed. Vi har rådgivere med brandteknisk viden og indsigt, som står klar til at rådgive jer hele vejen igennem processen.

Det er alfa og omega at få fundet de rette løsninger af brandsikringstiltag i jeres ejendom – og her skelner man mellem passiv og aktiv brandsikring.

Passiv brandsikring: Defineres som tiltag, der er integreret i bygningen – såsom branddøre og -porte og brandtætninger. Det er tiltag, der forhindrer spredning af ild, varme og røg fra det rum, hvor branden opstår til de tilstødende områder samt sikrer flugtveje. De passive brandsikringstiltag behøver ikke aktivering for at fungere, men skal kontrolleres løbende, så funktion og sikkerhed opretholdes.

Aktiv brandsikring: Defineres som tiltag, der blandt andet omfatter automatiske sprinkleranlæg, brandalarmanlæg, automatisk branddørslukning, slangevindere,  brandventilation o. lign. Aktiv brandsikring kræver aktivering for at fungere.

Når vi udfører en brandteknisk gennemgang, så tjekker vi følgende:

  • Etageadskillelser
  • Gennemføringer gennem brandceller/-sektioner
  • Brandkamme/brandkamserstatninger
  • Skunke ved tagboliger
  • Undertag herunder udluftning/ventilering
  • Branddøre og brandvægge (kælder, trapper og loft)
  • Installationer, åbenlyse ulovligheder og mangler
  • Brandisolering af installationer og konstruktioner
  • Opmagasinering i fællesarealer (kælder, trapper, loft og varmecentral)
  • Flugtveje, evakuering og redning

Brandkrav til etageboligbyggeri og etageadskillelse

For at garantere brandsikkerheden i ethvert form for byggeri fastsætter bygningsreglementet en række betingelser vedrørende konstruktion og beskyttelse af de forskellige bygningsdele.

Brandkravene afhænger af byggeriets størrelse, konstruktion og anvendelse. For eksempel har bygninger som skoler, boliger og erhvervsbygninger forskellige krav – ligesom at der også er særlige brandkrav til etagebyggeri og etageadskillelse.

Reglerne er sådan, at bygningen er lovlig, så længe de regler, der var gældende ved byggetilladelsens udstedelse, overholdes. Men ved større renoveringer og ombygninger skal sikkerhedsniveauet bringes op til det niveau, der gælder nu.

Står I overfor en renovering eller ombygning, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke gældende krav der er til tagkonstruktion, brandvægge, brandkam og etageadskillelsen. Lad Gaihede tage ansvaret og hjælpe jer gennem processen – det er vores speciale.

Læs mere om brandsikkerhed.

Book møde

 

Book møde

Konsekvenser ved mangelfuld brandsikring

Der har i nyere tid været flere skræmmende eksempler på, hvad der kan ske, når brandsikringen i en stor etageejendom er mangelfuld – senest i marts 2022 i Vanløse, København, hvor en brand spredte sig voldsomt på tværs af taget.

Ilden bredte sig til 15 opgange med lynets hast og buldrede gennem både brandvægge og brandkamme, hvilket blandt andet skyldes mangelfuld brandtætning omkring gennemføringer ved kabler og rør og manglende sektionsadskillende vægge.

Du kan læse mere her. 

Lever din ejendom op til gældende brandkrav? Lad Gaihede rådgive dig

Er du nysgerrig efter at vide, hvilke brandkrav der gælder for din bygning og hvordan ejendommen står i forhold til de krav? Så er du velkommen til at kontakte os – ring og aftal et uforpligtende møde eller send en besked i kontaktformularen.

Vores team består af rådgivende ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører og teknikere, som gennem en lang årrække har specialiseret sig i de områder, vi varetager – heriblandt brandsikkerhed.

Vores ekspertise ligger inden for totalrådgivning af renovering, ombygning, udvikling og vedligehold af ejendomme hos andelsbolig- og ejerforeninger, offentlige institutioner samt erhvervs- og industriejendomme. Specialisterfaringen sikrer høj kvalitet gennem hele processen – fra første idé til færdigmelding.