Bygherrerådgiver

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning giver sikkerhed

Bygherrerådgivning er når en bygherre har en rådgiver, en erfaren fagkompetence, projektleder og højre hånd ved sin side under renovering og byggeopgaver. En bygherrerådgiver er den fagperson, der altid er til rådighed til at sikre den rigtige løsning, de rigtige håndværkere, at de uforudsete ting ikke udvikler sig til problemer, og at I oplever et kontrolleret og kvalitetsorienteret projektforløb.

Bygherrerådgivning er fordelagtigt hvis I planlægger store eller små ændringer i ejendommen, renovering, ændring af en ejendoms anvendelse eller lignende større projekter.

Med Gaihede som bygherrerådgiver er I sikret professionel sparring. Vore erfarne rådgivere udfordrer jer i jeres ideer, så de bliver bedre, præsenterer jer for muligheder I måske ikke vidste eksisterede. Det giver jer professionel sparring om muligheder, behov og løsninger, og dermed sikkerhed for at træffe de rigtige beslutninger. Endelig er vi på jeres hold hele vejen igennem projektet og sikrer at I kommer trygt i mål.

Bygherrerådgivning er brugbar og relevant i forbindelse med mange forskellige projekter. Rådgivningen kan bl.a. udføres som totalrådgivning eller vi kan hjælpe med dele af projektet som f.eks. tilsyn eller byggeledelse.

Vi kvalitetssikrer dit projekt

Som bygherrerådgiver er vi på jeres side, og hjælper jer trygt gennem hele byggeprojektet. Det kan f.eks. være med ideoplæg, procesplanlægning, brugerinvolvering, beboerdemokratiske processer, helhedsplan for ejendommen, valg af udbudsform, udbud og kontrahering, byggestyring mv.

Vi sikrer jer et kompetent og professionelt byggeforløb – fra introduktion af ideoplæg til realisering. Med lang erfaring i branchen hjælper vi jer til at afdække muligheder og risici, og sikrer dermed at I kan træffe de rigtige beslutninger.

Bygherrerådgivningen omfatter typisk:

  • Planlægning og gennemførelse af alle tekniske, økonomiske og praktiske forhold. Vi samarbejder med andre rådgivere som f.eks. jurister og økonomiafdelingen. Det mener vi er afgørende for, at jeres projekt bliver til virkelighed på en ordentlig måde.
  • Vi laver gennemarbejdede oplæg og forslag til renoveringen og udviklingen af jeres ejendom, således at I har overblik og kan træffe beslutninger uden at være i tvivl om eventuelle konsekvenser.
  • Vi sikrer et kontrolleret og kvalitetsorienteret projektforløb. Hos Gaihede har vi tekniske og faglige kompetencer af høj kvalitet, og arbejder kreativt, kontrolleret og professionelt i alle dele af byggeprojektets facetter.

Læs mere om processen ved en renovering eller et byggeprojekt i en andels- eller ejerforening.

Med Gaihede, ingeniører og arkitekter, som byggerådgiver får I desuden et team, der passer perfekt til jeres projekt. Hos os er det den samme projektleder, der har ansvaret og kontakten gennem hele processen, hvilket sikrer en høj kvalitet i alle faser af byggeriet. Det sikrer også en fornuftig beboerhåndtering. Du kan læse mere om Gaihede som bygherrerådgiver.

Hvad er bygherrerådgivning? 

Bygherrerådgivning er en rådgivningstjeneste, hvor en uafhængig rådgiver hjælper bygherren med at planlægge og gennemføre et byggeprojekt. Rådgiveren hjælper bygherren med at definere projektet, vælge de rette arkitekter, entreprenører og ingeniører samt udarbejde tidsplaner og budgetter, forhandle kontrakter og følge arbejdet på byggepladsen. Bygherrerådgiveren er bygherrens repræsentant i forhold til alle involverede parter i relation til byggeriet. Rådgiveren er på bygherrens side. 

Hvordan kan bygherrerådgivning hjælpe med at sikre et vellykket byggeprojekt?

Bygherrerådgiveren kan hjælpe med at sikre, at en renovering eller et byggeri opfylder bygherrens krav og forventninger, og at byggeriet bliver udført inden for et vist budget og tidsplan. Rådgiveren sikrer at byggeriet opfylder lovmæssige krav og kan assistere med at minimere risikoen for fejl og mangler under byggeprocessen.

Book møde

Vi har bl.a. ydet bygherrerådgivning i følgende projekter:

Kontakt os