Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Ejendomsrenovering

Ejendomsrenovering eller ombygning

Skal I have foretaget en ejendomsrenovering? Så er I landet det rigtige sted.

Vi har over 20 års erfaring med at hjælpe andels- og ejerforeninger med renovering og ombygning af ejendom. Uanset projektets størrelse, om I har et utæt tag, opgangen er slidt eller I ønsker at opgradere ejendommen med altaner, tagboliger eller elevator.  Så har vi de nødvendige kompetencer og erfaring til at hjælpe jer.

Gennem en standardiseret proces går vi ind og sikrer, at I får jeres ønsker opfyldt og at I får den løsning, der er bedst for ejendommens tilstand og jeres økonomi. Vi finder de bedste håndværkere til opgaven, og tager ansvaret gennem hele projektet. I tæt samarbejde med jer sikrer vi, at I har hjælp til at træffe beslutninger og informere beboere undervejs. Og selvfølgelig sikrer vi at økonomi, tid og kvalitet i projektet overholdes.

Vores proces starter typisk med en vedligeholdelsesplan, så vi sikrer synergi og rettidig prioritering af renoveringer.

Vi er med jer hele vejen i projektet, og sørger for at I som bygherre er klædt på til at træffe de rigtige beslutninger. Gaihede har erfaring i beboerdemokratiske processer, og hjælper jer til både at finde de gode løsninger, og at få dem vedtaget på generalforsamlingen.

Under selve ejendomsrenoveringen sikrer vi, at beboere informeres undervejs. Dette er specielt vigtigt ved renovering af f.eks. vand og varme installationer, hvor håndværkerne kommer ind i lejlighederne.

Læs mere om hvad man som andels- eller ejerforening får ud af et samarbejde med Gaihede her. Og tag fat i os allerede i dag, for en uforpligtende samtale om jeres ønsker til ombygning eller renovering, eller book et uforpligtende møde.

Book møde

Forbedringer i ejendommen medfører ofte, at ejendommen stiger i værdi, og at tilfredsheden hos beboerne stiger.

Hvad skal I overveje, når I planlægger en ejendomsrenovering? 

Der er flere overvejelser, I skal være opmærksom på, når I planlægger en ejendomsrenovering. Det kan være:

  • Hvad  er formålet med renoveringen
  • Hvilket budget I har til renoveringen
  • Hvad I ønsker at prioritere frem for andet
  • Hvilke løsninger, der egner sig bedst til jeres krav og ønsker
  • Har ejendommen har kapacitet til den ønskede renovering
  • Hvilke håndværkere I skal samarbejde med
  • Lever renoveringen op til lovmæssige krav og regulationer

Hvad er de mest almindelige typer af ejendomsrenovering? 

Nogle af det mest almindelige typer ejendomsrenoveringer er renoveringer som at isolere mure eller gulve, skifte vandrør for at undgå vandskader eller skimmelsvamp, udskiftning af vinduer for at optimere isoleringsegenskaber, udskiftning af varmeanlæg, installering af altaner, få lagt nyt gulv med bedre holdbarhed, installation af elevatorer eller at sikre mod skybrud eller oversvømmelser eller at få udskiftet taget.

Kan renovering af ejendom svare sig?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når det kommer til, hvorvidt en ejendomsrenovering kan svare sig, såsom økonomi, formål med renoveringen, om det er med henblik på salg, m.m. Det er vigtigt at undersøge omkostningerne og sammenligne dem med den forventede stigning i værdien af ejendommen, hvis renoveringen er med henblik på salg. Er formålet at opgradere både sikkerhed og den generelle stand, så kan en renovering altid svare sig, så ejendommen er i overensstemmelse med love og regulationer, og beboerne opnår øget livskvalitet og sundt indeklima. Brug en professionel rådgiver, inden I investerer i en ejendomsrenovering.

Book møde

Gaihede sikrer kvaliteten

Hos Gaihede har vi både rådgivende ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører. Det styrker jeres ombygning at have rådgivning, der dækker alle aspekter af renoveringen. Det sikrer  f.eks. at gamle konstruktioner opgraderes til nutidig sammenhæng. Alt sker i et trygt og ordenligt forløb fra idé til færdigt arbejde.