Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Energirenovér eller mist lånemuligheder og ejendomsværdi


Både EU og bankerne er på trapperne med større krav til ejendommes energitilstand. Så kom ind i kampen, eller risikér tab af ejendomsværdi og komme bagerst i lånekøen.

 

Kravene til ejendommes energiforbrug bliver i denne tid skærpet, og det kommer der mere af i fremtiden. Det kommer til at ramme både ejendommens værdi og muligheden for at låne penge i ejendommen.

Derfor er det vigtigt, at I som ejendomsejere er på forkant med udviklingen og får jeres ejendom energirenoveret.

De er mindst 3 stærke argumenter for at energirenovere:

 

  • Færre energiudgifter
  • Bedre lånemuligheder
  • Sikre ejendommens værdi

 

Udviklingen går rigtigt stærk lige nu

Senest har Danske Bank-ejede Realkredit Danmark meddelt, at de nu vil motivere ejere af udlejningsejendomme til at bliver mere energibevidste og grønne ved at vurdere en ejendoms energitilstand  i forbindelse med ansøgning om lån.

Fremover bliver energimærkninger og energirenoveringer nu en del af Realkredits kreditvurdering. Det får betydning for både pris på lån og på sigt ejendommen værdi.

En anden vigtig forandring for ejendomsejere og værdien på deres ejendom og bolig er, at der kommer flere krav fra myndigheder om bygningernes energitilstand.

Niels ebbesensvej tårn renovering

Snart nye krav fra EU til bygninger

I løbet af i år forventes det således, at EU’s nye bygningsdirektiv bliver vedtaget i EU-parlamentet. Læs mere om direktivet her. 

Bygningsdirektiv-forslaget indeholder regler, om at boligejendomme senest i år 2033 skal være energirenoveret til et niveau, der svarer til mindst et E som energimærke, ellers er ejendommen ikke lovlig.

I praksis betyder det, at det bliver rigtigt svært at låne penge og sælge en ejendom med lavt energimærke.

Så tjek jeres energimærke og se, om det ikke er muligt at give den et par hak opad gennem renoveringer af ejendommen – i nogle tilfælde kan selv mindre renoveringer forbedre energimærket.

 

Lavere end C, så skal I rykke

En tommelfingerregel er, at det er en god idé at handle, hvis energimærket er lavere end C.

En 2020-undersøgelse fra Epinion viser, at 57 procent danskere vil vælge en bolig med minimum energimærke C, hvis de skulle købe ny bolig.

Bankernes udlånskrav vil øge efterspørgslen af energimærke C-boliger.

Over 70 procent af bygninger i København er under C

Ifølge Energistyrelsen har 3.378 bygninger ud af 4.344 i Københavns Kommune, der er bygget mellem 1891 og 1930, et D i energimærke eller derunder. Det er 78 procent.

Så for rigtigt mange boligforeninger i hovedstadsområdet giver det mening at stille skarp på energimærket og se om, det ikke er muligt at få rykket det. Det kan betale sig.

Kontakt os og hør om hvilke energirenoveringer, der giver mening for jeres ejendom.
Ring til os på 70 22 11 41 eller skriv på info@gaihede.dk.

Læs mere om energirenovering

Book møde