Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Energirenover – spar penge på varmeregningen


AB Studsgaarden

AB MAtosa fuld

 

I en tid med stigende energipriser og et akut behov for at nedbringe vores CO2 aftryk er energirenovering af boligen et af de tiltag, der giver god mening. Det er en god forretning, og man forbedrer også indeklimaet mærkbart.

Hvordan energirenoverer man bedst ejendommen?

Ejendommens energimærke er et godt pejlemærke for hvad, der kan betale sig at energirenovere. Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis ejendommens energimærke er dårligere end C er det en god ide at se på mulighederne.

De områder, det typisk bedst kan betale sig at renovere og energioptimere er:

 • Varmecentralen
 • Udskiftning af cirkulationspumper og hovedpumpe
 • Isolering af tag, frie gavle, etageadskillelser, brystninger under vinduer
 • Vinduesudskiftning – og tætning
 • Følere på lys i fællesarealer giver strømbesparelser

Optimering af varmecentralen kan ofte give store besparelser ift. at undgå strafafgifter fra forsyningsselskaberne. Hvis varmeanlægget i ejendommen ikke tillader at fjernvarmevandet køles tilstrækkeligt pålægges der afgifter, der kan løbe op i tusindvis af kroner. Udskiftning af pumper i varmecentralen kan typisk betale sig efter ganske få års levetid, da ældre pumper er store strømslugere. Præcis hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind med energirenoveringen finder vores rådgivere ud af efter en besigtigelse af ejendommen. Så kan der skabes et overblik og lægges en plan for hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind først.

Fordele ved energirenovering

 • Spar penge på varmeregningen
 • Bidrag til at nedbringe CO2 udslippet
 • Forbedring af sundhed og indeklimaet i lejlighederne: Ventilation og god isolering af bygningen reducerer risikoen for, at udvikle astma og allergi, ligesom forbedring af indeklima har betydning for at afhjælpe hovedpine og træthed.
 • Større komfort i lejlighederne, da renoveringen kan mindske træk og kuldenedfald fra vinduer. En bedre opvarmet ejendom betyder desuden at fugtproblemer kan afhjælpes ligesom man kan sikre en behagelig temperatur i alle lejligheder.

Energirenovering handler også om, at få en knivskarp bygning, der er fremtidssikret både i forhold til drift og fremtidigt salg. Ingen købere bladrer i dag forbi energimærket eller isoleringsafsnittet uden at se og læse det grundigt igennem. Et godt energimærke er blevet en salgsfaktor. Tilsvarende forventes det at bankerne i stigende grad vil se på energimærket når der i fremtiden skal lånes penge ud til forbedring eller renovering af ejendommene. Lån givet til ejendomme, der er energirenoverede og dermed mere bæredygtige forventes således at blive fordelagtige.

Rådgivning om den bedste løsning for jer

En energirenovering, er en naturlig del af vedligeholdelsen af jeres ejendom. Som rådgiver ved vi, at der typisk er besparelser at hente ved at foreningen tænker i helheder, så energirenovering f.eks. kan blive en del af en facaderenovering eller udskiftning af tag. Vi betragter energirenoveringen som et led i en langsigtet vedligeholdelsesplan og sikrer samtidig at energiforbedringerne stemmer overens med jeres behov. Vi arbejder typisk ud fra følgende målsætninger:

 • Den konkrete løsning skal være afprøvet og dokumenteret
 • Der skal være en forventning om reduktion af energiforbrug
 • Kvalitet og effekt af energioptimering skal være målbar
 • Energioptimeringer skal kunne implementeres med respekt for eksisterende bygningsdele og anlæg i drift
 • Løsninger med forventet tilbagebetalingstid på under 10 år prioriteres
 • Løsninger, som giver forbedringer inden for andre områder som driftsstabilitet, bæredygtighed og andre miljøforhold, prioriteres

AB Lunden på fotoet her har fået isoleret bag en ny facade. Det betyder bl.a. at de har fået markant lunere lejligheder.

AB Lunden energirenoveret

Søg tilskud

Der kan søges tilskud til energirenovering. I 2021 var puljen på 675 mio. kr. Puljen kan søges af bl.a. ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boligforeninger.  Der er også muligheder for at søge støtte fra f.eks. Københavns Kommune. Vi kan naturligvis hjælpe jer med om hvilke puljer jeres ejendom er kvalificerede til at ansøge. Vi hjælper selvfølgelig også med selve ansøgningsprocessen.

Kontakt os for et uforpligtende møde og lad os drøfte hvad der giver mening for jeres ejendom. Ring 70221141 eller skriv info@gaihede.dk

Læs også om energirenoveringen i forbindelse med helhedsrenovering af AB Matosa

Book møde