Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Kundeudtalelse fra A/B Hvidovrehjørnet


Fint samarbejde med Gaihede om renovering af A/B Hvidovrehjørnet

“Efter vi i et par år havde talt om en udvendig renovering af vores ejendom af fuger, nedtagning af gamle kabler m.m. besluttede vores bestyrelse I foråret 2018 at undersøge muligheden for dette. Vi havde en nogenlunde ide om hvad, vi forventede et sådant projekt ville indeholde og ikke mindst koste, men da ingen i bestyrelsen havde håndværksmæssig erfaring, var dette et gæt.

I første omgang lavede vi selv et udbudsmateriale, som vi sendte til 3 entreprenører.

Da vi modtog de 3 tilbud, kunne vi se, at vi slet ikke havde været præcise nok i vores beskrivelse, med det resultat, at tilbuddene var vidt forskellige i beskrivelse af det, der skulle udføres, samt ikke mindst prisen på det udførte arbejde. Herunder garantierne for dette var vidt forskellige. For os i bestyrelsen var det slet ikke til at gennemskue.

Efter en snak med vores administrator, henviste han til Gaihede som han tidligere havde haft et positivt et samarbejde med.

Vi havde et indledende møde, hvor vi beskrev vore ønsker. Folkene fra Gaihede havde allerede været en tur rundt om ejendommen, for selv at danne sig et indtryk af opgaven inden mødet, hvilket jo gjorde tingene meget lettere.

Kort tid efter mødet modtog vi en detaljeret beskrivelse på hvad der skulle udføres, samt en beskrivelse på hvad Gaihede ville levere af ydelse og hvad der var forventet af os. Ligeledes var der et forventet budget som vi kunne forholde os til, hvori honoraret for Gaihede var lagt ind, så vi nu havde det fulde overblik.

Vi valget at sige ja til tilbuddet og fik straks tilknyttet en fast projektleder som fulgte projektet hele vejen og som vi altid kunne kontakte.

Gaihede udfærdigede herefter et nyt udbuds materiale, som beskrev hele projektet med de krav, der var, og sendte herefter dette i udbud med en klar dato for hvornår, det skulle være leveret.

Da tilbuddene var modtaget, blev de gennemgået med os og vi valgte i samråd med Gaihede den udbyder, vi mente havde givet det bedste tilbud på både materialer og tidsplan.

Fra projektet startede følte vi hele tiden, der var styr på opgaven. Vi holdt byggemøder ca. hver 14 dag. Her kom eventuelle forslag til ændringer på bordet. Vi ville i første omgang have beholdt de eksisterende sålbænke, men valgte undervejs at få dem udskiftet med nye tidssvarende i skifer, også udskiftning af altanfronter og nyt udendørs lys kom til. Gaihede sørgede hele tiden for at der var den nødvendige dialog til Kommunen, TDC, håndværkerne o. lign.

Efter hver afsluttede fase i projektet var der en gennemgang, hvor det udførte blev kontrolleret. Lige fra fuger om vinduerne, til udskiftning af enkelte mursten som trængte til at blive skiftet og eventuelle små mangler blev herefter udbedret.

Da vi jo samtidigt med at arbejdet blev udført skulle kunne benytte både døre og kælderhalse, var det vigtigt, at gangvejene altid var ryddelige for ledninger mm. Også her blev der fra starten fulgt op, så det aldrig nåede at blive et problem.

I tidsplanen for projektet på ca. 5 måneder, var der på forhånd aftalt at en mindre forsinkelse kunne accepteres. Og med den tætte opfølgning fra Gaihede var dette nede på ca. 1 uge, som nok mest skyldtes vores ekstra ønsker.

Vi har netop haft 1 års gennemgang og her var der kun 1 mindre mangel, som allerede er udbedret.

Vi har været meget glade for samarbejdet med Gaihede/ Christian som har fungeret uden problemer, ingen tvivl om vi ikke kunne have gennemført et projekt i denne størrelse uden den assistance vi har fået, så det har bestemt været omkostningen værd til glæde for både beboerne og ikke mindst bestyrelsen.”

Ivan Frederiksen, bestyrelsesformand, AB Hvidovrehjørnet

Facaderenovering i Bredgade og renovering af klassisk murstensejendom på Vesterbro.

 

Vi har afsluttet en facade- og energirenovering i udlejningsejendom i Bredgade og renovering af klassisk murstensejendom på Vesterbro. Hør hvad kunderne siger.

Vil du vide mere om Gaihede – se en kort film her.

 

 

Nørrebro-ejendom står igen markant i gadebilledet
Takket være en vedligeholdelsesplan og veludført 5 års-plan står 115 år gammel ejendom knivskarp i dag.

På hjørnet af Lundtoftegade og Hillerødgade på Nørrebro i København ligger en ejendom, som stikker af fra resten af kvarteret på den gode måde. Efter flere renoveringer står bygningen fra 1906 helt skarp. Ejendommen udstråler stil, balance og overskud.
Og det er da også en tilfreds og stolt formand for andelsforeningen AB Falcken, der viser foreningens bygning frem. Boye Schnack har boet i ejendommen i 31 år og været formand i 7 år.
”Vi er selvfølgelig glade for, at vores ejendom står så flot i dag. Vi har altid haft som målsætning, at bare fordi det er Nørrebro, behøver den ikke ligne en saneringsparat ejendom,”, siger han med et smil.

Vi er i mål, og alle er tilfredse
De seneste fem år har været en hektisk og udfordrende periode for både ham som formand, bestyrelsen og alle beboere i de 40 andelslejligheder i den 115 år gamle ejendom. ”Renovering med store stilladser hele vejen rundt og håndværkere inde i folks boliger er selvfølgelig anstrengende- især i en periode med corona, hvor mange har arbejdet hjemmefra. Men det hjælper på det, når vi ser på bygningen i dag. Vi er i mål med en række projekter, og alle virker tilfredse”, siger han.
Boye Schnack er tilfreds med styringen af projekterne, som rådgiveren Gaihede, ingeniører & arkitekter, stod for.
”Samarbejdet med Gaihede har været en god oplevelse. Vi havde ikke kunnet klare os uden dem. Jeg vil på det kraftigste anbefale at samarbejde med en rådgiver, hvis man sidder i en bestyrelse og skal i gang med en større renovering. Vi er jo ikke professionelle, og renoveringer er komplekse, så det ville aldrig være gået godt uden en rådgiver”, siger han.
Han fremhæver også samarbejdet mellem bygherre, rådgiver, administratoren NewSec og byggefirmaet Byens Tag og Facade, der blev valgt som den udførende entreprenør på opgaven.

En vedligeholdelsesplan er et godt redskab
Renoveringerne af ejendommen er kommet i gang, efter foreningen fik lavet en vedligeholdelsesplan – udarbejdet af Gaihede.
”Før i tiden var det ret tilfældigt, hvilke ting, der blev lavet på bygningen. Det var meget akutte løsninger. Hvis der var et problem, så ringede man efter en håndværker, som man kendte, og så blev det ene problem håndteret – og andre områder blev forsømt. Det medførte, at vi til sidst boede i en ejendom med en række udfordringer som fugtskader og forældede VVS-installationer”, forklarer han.
Da Boye blev formand for 7 år siden, fandt han via landsorganisationen for andelsboligforeninger ABF frem til, at AB Falcken havde brug for en såkaldt vedligeholdelsesplan. Det er en overordnet plan over akutte og nødvendige renoveringer, der tager hensyn til både bygning og økonomi.
Han kontaktede rådgiveren Gaihede, ingeniører & arkitekter, der foretog et grundigt tjek af hele ejendommen og lavede en vedligeholdelsesplan for de kommende år.
”En vedligeholdelsesplan er et meget brugbart redskab til en ejendom som vores. Her var planlagt en 5-års plan. Ud fra den kunne vi vedligeholde og renovere vores ejendom til rette tid. Samtidig fik vi mulighed for planlægning af økonomien fremover”, fortæller formanden.

Ejendom af høj værdi
Igennem de senere år gennemførte foreningen en række renoveringsprojekter. Skorstenene blev fikset – faldstammerne blev renoveret og relinet – og senest var der den store renovering med udskiftning af tag, forstærkning af tagkonstruktion, rensning og renovering af facader for og bag og endelig udskiftning af vinduer.
Foreningen havde ingen opsparing, så den har lånt til projekterne. Alt i alt er boligafgiften, som det hedder på andelsboligområdet, steget fra et lavt niveau med 8 procent 6 år i træk, hver gang støttet af generalforsamlingen, som udmærket kunne se vigtigheden af de væsentlige renoveringsprojekter.
”Vi bor nu i en ejendom af høj værdi, og som samtidig er god at bo i”, fortæller han.

Skaffede hussvamp af vejen
Boye Schnack er glad for forløbet af renoveringen, som Gaihede har styret. Undervejs i renoveringen har der dog været overraskelser, som der altid gemmer sig i ældre ejendomme.
Blandt andet fandt rådgiveren hussvamp i en del af tagkonstruktionen og ned i to af de øverste lejligheder. Her var man nødt til at genhuse beboerne, mens træbjælker og andre materialer med hussvamp og i nærheden af den blev fjernet.
Det var en udfordring, men han er lettet over, at det blev fundet.
”I ældre ejendomme er der mange overraskelser. Men alt er blevet håndteret. Og vi er blevet indviet i tingene af rådgiveren, så vi altid var velinformerede. Vi var altid godt klædt på til de møder, vi deltog i som bygherre. Samtidig var vi velinformeret, når vi i bestyrelse skulle fortælle resten af beboere, hvad der skete undervejs.. At samarbejdet fungerer er altafgørende, og det har fungeret”, siger Boye Schnack.

Se resultatet af renoveringsprojektet i en kort film her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book møde