Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Få andelsvurdering hurtigt og effektivt

Professionelle og uvildige andelsvurderinger

Hvis du skal sælge din andelslejlighed, har du brug for at få udarbejdet en andelsvurdering. Andelsvurderingen prissætter de forbedringer, som er blevet udført på boligen. Andelsvurderingen informerer også om de eventuelle mangler, som køber skal gøres bekendt med, ved handlens indgåelse for at undgå efterfølgende mangelkrav.

Gaihedes dygtige team af vurderingsfolk er eksperter på andelsvurderinger. Vi foretager hvert år mange vurderinger bl.a. for nogle af Københavns største andelsforeninger, og følger naturligvis retningslinjerne anført i ABF Håndbogens kapitel E. Ved at benytte vores vurderingsteam får du en professionel, retfærdig vurdering af en uvildig 3. part. Vi sætter en ære i at være effektive og servicemindede. Du får også en let og tryg proces gennem effektiv koordination med administrator og bestyrelse.

 

Før andelsvurderingen

Inden du bestiller tid til en andelsvurdering, så tjek foreningens vedtægter, da der kan være specielle krav f.eks. at et medlem af bestyrelsen skal være til stede ved besigtigelsen af boligen, eller at der er krav om at der skal foretages El/VVS tjek. Hvis El/VVS tjek er påkrævet, så skal det være foretaget inden andelsvurderingen.

Hvis du har lavet forbedringer i lejligheden, så skal du på mødet med vurderingsmanden fremlægges dokumentation for udført arbejde, f.eks. håndværkerregninger og materialeindkøb, eller information om hvor mange timer du har brugt på det. Vi sender dig et skema, så du let kan have styr på hvad du har udført inden dit møde med vurderingsmanden.

Hvis du er i tvivl om hvad der er en forbedring, kan du søge information hos ABF: Klik her.

Hvis du er i tvivl om hvad du selv skal gøre, eller vil have hjælp til at booke en tid, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 22 11 41. Her kan vi også hjælpe dig, hvis du har behov for en akut vurdering og ikke kan finde en tid i vores kalender.

Du kan også bestille tid online her:

 

Sådan foregår andelsvurderingen

Gaihedes vurderingsmand besøger dig på det aftalte tidspunkt. Her foretager han/hun en visuel gennemgang af lejligheden for at fastlægge værdien af udførte renoveringer, samt eventuelt løsøre, som skal overdrages ved handlen.

På mødet har I en dialog om hvilke forbedringer, der er foretaget i lejligheden, og du udleverer dokumentation for forbedringer. Det er i form af information i det skema du har udfyldt inden vurderingsbesøget, faktura for arbejde o.lign. Et vurderingsbesøg tager ca. 1 time. Vi tilbyder også Andelsvurderinger i Odense og Næstved.

Processen efter vurderingen

Den endelige andelsvurdering vil være baseret på ovennævnte vurdering, kvalificeret skøn, samt retningslinjerne anført i ABF Håndbogens kapitel E.

Efter gennemgangen af din bolig, udarbejder Gaihede en vurderingskladde, som vi sender til dig for din godkendelse. Når vi modtager godkendelse fra dig, bliver den endelige rapport videresendt til ejendommens administrator og bestyrelse til videre behandling.

Betaling af andelsvurdering vil normalt ske igennem jeres administrator, og udgiften vil fremgå og normalt blive modregnet i overdragelsen, som jeres administrator udarbejder og fremsender direkte til dig.

Hvad er formålet med andelsvurderingen?

Formålet med en andelsvurdering er at fastlægge værdien af andelsboligen. Vurderingen anvendes oftest, når andelsboligen skal sælges, eller hvis ejeren ønsker en vurdering af, hvad boligen kunne sælges for på nuværende tidspunkt. En andelsvurdering kan også bruges som et værktøj til at beregne, hvor meget man kan låne for i sin andelsbolig.

Hvad er andelsvurderingen baseret på?

Andelsvurderingen er blandt andet baseret på, hvilke forbedringer, der er udført i lejligheden, hvilket der skal være dokumentation for. Den kan også baseres på faktorer som:

  • Beliggenhed
  • Hvilken størrelse andelsboligen har
  • Hvilken stand boligen er i
  • Hvilken økonomisk situation andelsforeningen befinder sig i på det generelle marked, altså hvilken efterspørgsel, der er efter andelsboliger.

Andelsvurderingen udføres efter ABF-håndbogen. Det er en digital håndbog for private andelsboligforeninger og professionelle aktører, der behandler juridiske, tekniske og økonomiske emner i relation til driften af en andelsboligforening.

 

Book møde

Vurderingens forløb

Ved andelsvurderinger følger Gaihede altid det samme forløb. Du kan forvente en hurtig og effektiv gennemgang af din andel.

Vurderingens forløb:

  • Gaihede besigtiger lejligheden på det aftalte tidspunkt. Du booker på hjemmesiden eller ringer til os og aftaler tid.
  • Efter besigtigelse fremsendes vurderingsrapport til sælgers godkendelse inden for 5-8 arbejdsdage.
  • Efter godkendelse sendes vurderingen til bestyrelse og administrator for videre behandling.