AB Boyesgade-renovering af evaringsværdig bygning

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Bevaringsværdig og fredet ejendom

Bevaringsværdig og fredet ejendom har begge helt særlige arkitektoniske kvaliteter, der skal bevares i gadebilledet. Det er derfor vigtigt, at I ved en renovering af bevaringsværdig og fredet ejendom tager en arkitekt med på råd. Det sikrer, det flotteste resultat og at regler og fredningsbestemmelser bliver overholdt.

Vi har arkitekter ansat, der elsker denne type ejendomme, går op i detaljen og løser opgaven med den største omhu. De går op i at sikre, at det originale æstetiske udtryk bevares samtidig med at ejendommen er funktionel og giver brugeren de rigtige rammer for et godt liv. Samtidig med at det undersøges, om det er muligt at foretage forbedringer af ejendommen både ift. brugssituationen og driftsøkonomi.

Myndighedsbehandling

Vores arkitekter har selvfølgelig erfaring med, hvordan processen er hos både kommune og Kulturstyrelsen. Vi kender reglerne, og ved hvilket detaljeringsniveau, der er nødvendigt i ansøgninger. Desuden har vi interesse for at finde de rigtige løsninger med respekt for ejendommen både mht. æstetik og anvendelighed for brugeren. På den måde indgår vi i en ligeværdig dialog med myndighederne, der sikrer en god behandling og et godt resultat.

Behov for renovering eller ombyg af jeres ejendom – bevaringsværdig og fredet

Hos Gaihede arbejder vi med fornyelse inden for den arkitektoniske ramme, der præger bygningen. Alle renoveringsopgaver er forskellige. Vi vurderer derfor hvad, der er den rigtige løsning for netop jeres projekt.

Hvis jeres fredede eller bevaringsværdige ejendom trænger til renovering eller ombyg, så kontakt os for en uforpligtende snak om jeres ejendom.

Hvilke muligheder har ejeren af en bevaringsværdig ejendom for at renovere og vedligeholde bygningen?

Der er mange muligheder for at renovere og vedligeholde en bevaringsværdig eller fredet ejendom, så den er i overensstemmelse med lovgivningen og opfylder ejerens ønsker. Det vigtigste er først og fremmest at få rådgivning og hjælp til godkendelser af en arkitekt, som er ekspert på området. Mulige løsninger vedrørende renovering af bevaringsværdige ejendomme kan være en fuld restaurering for at bevare den arkitektoniske integritet, mindre opdateringer af bygningens indretning og funktion, energieffektivisering som udskiftning af varmesystemer eller isolering, regelmæssig vedligeholdelse såsom at male eller pleje træværk.

Book møde