Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Byggeledelse

Effektiv byggeledelse sikrer overholdelse af budget og tidsplan

Hvis I vil være helt sikre på, at jeres byggeprojekt kører efter planen – og bliver færdigt til den aftalte tid og pris – er det en god idé at sikre en effektiv byggeledelse. Byggelederens primære opgave er nemlig at sørge for, at alle aftaler bliver overholdt til punkt prikke. Både når det drejer sig om økonomi og tidsaftaler. Det får I, når I hyrer Gaihede som jeres totalrådgiver og byggeleder.

Hvad er byggeledelse?

Byggeledelse betyder at der en uvildig rådgiver, der fører tilsyn med byggeriet igennem udførelsesfasen. Det gøres for at sikre, at alt går som planlagt, og at det arbejde, der udføres, er i den rigtige kvalitet.  Der er næsten altid forhold, som entreprenør har behov stillingtagen til undervejs. Spørgsmål der skal afklares, yderligere forundersøgelser el.lign. der skal sikre, at projektet ikke forsinkes. Derfor er det vigtigt med byggeledelsen.

Byggeledelse i projektet sikrer kvalitet

En byggeleder er jeres garant for, at I får en ordentlig renovering uden overraskelser, som lever op til alle forventninger og aftaler. Det er nemlig en udfordring for ethvert byggeprojekt at overholde de fassatte rammer, fordi der altid er flere leverandører involveret. Derfor er det vigtigt, at byggelederen er proaktiv og har øje for nødvendige tilpasninger eller ændringer. Så kan man  være på forkant med potentielle udfordringer, som ellers vil koste dyrt i tid og økonomi.

Byggelederens arbejde skaber både tryghed og stabilitet i byggeprocessen. Det bidrager også med et overblik over bygningens faser og udvikling, der gør det lettere for jer at koncentrere jer om at træffe de rigtige beslutninger.

Gaihede har stået for byggeledelse på en lang række store projekter. Lige fra gennemgribende renoveringer og facaderenoveringer til nyt tag og udskiftning af tagbeklædning, ombygninger fra erhverv til boliger og vedligehold af ejendomme. Se eksemplerne nederst på siden.

Book møde

Når kvalitet er et krav

Hos Gaihede går vi op i kvalitet på alle områder. Vi ønsker, at det færdige renoveringsresultat lever op til jeres forventninger, og vi gør en dyd ud af at skabe et godt fundament i hele renoveringsprocessen, helt fra idé til færdigt projekt. Et eksempel på dette er, at vi gør ekstra meget for, at beboerinvolveringen er i top, således at alle er informeret og kan føle sig trygge i renoveringsprocessen.

generalforsamling eller beboermøde

Udgangspunkt i jeres behov og ejendom

Et forløb i forbindelse med en renovering vil være en grundig forundersøgelse og herefter en drøftelse af muligheder for ejendommen. Herefter finder vi den bedste løsning til lige netop jeres ejendom. Med andre ord: Hos Gaihede er det jeres ønsker og behov, som sætter rammerne. Vores byggeledere har stor erfaring og ekspertise inden for byggebranchen, og derfor er I sikret en professionel sparringspartner hele vejen igennem.