dræn - fugtproblem kældermur

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Dræn

Forebyg fugt og oversvømmelser med dræn

Et dræn omkring jeres ejendom forebygger oversvømmelser i kælderen. Ligesom det også kan forebygge både fugt, skimmel og frostskader på fundamentet.

Fugt i ejendommens fundament og sokkel øger risikoen for råd og svamp. Det kan føre til dårligt indeklima, gøre kælderen ubrugelig og give skader på huset. Derfor er det en god ide at få tjekket ejendommen, hvis der er tegn på fugtskader. Det kan være relevant at etablere et omfangsdræn.

Hvis ejendommen viser tegn på fugt er det vigtigste dog i første omgang a få bestemt årsagen til fugten og dens omfang. Dræn kan være den rigtige løsning, men er det ikke nødvendigvis. Hvis kælderen er fugtig og der ofte er problemer med oversvømmelser kan det måske også være en mulighed at etablere en løsning for afledning af regnvandet.

Hvornår er dræn en god løsning

Man graver i princippet en stor tagrende rundt om bygningen. Det kan være en god løsning hvis der er problemer med fugt og skimmel i kælder eller fundament. Forudsætningen for at et dræn er en god løsning er jordbunden. Hvis jordbunden er meget lerholdig kan det være en god løsning. Er jordbunden af sand synker vand væk af sig selv hvorfor dræn sjældent vil gøre en rigtig forskel.

Hvilke tiltag er nødvendige

I forbindelse med etablering af dræn for at sikre ejendommen mod indtrængen af fugt, gør vi typisk det at tilstøbte lyskasser fjernes, så det er muligt at placere omfangsdrænet med samme afstand til ejendommens fundament, hele vejen rundt om ejendommen. Kældervægge renoveres for fugt og der etableres ofte ventilation i kælderen.

Vi har gode erfaringer med at finde løsninger for ejendomme med problemer med fugt i kælder og fundament eller med oversvømmelser. Kontakt os og hør nærmere.

Læs her hvordan vi hjalp AAB i Ballerup med et stort projekt om kloak og dræn.

Book møde