el-installationer

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

El-installationer

El-installationer skal vedligeholdes

Det er vigtigt at ejendommens el-installationer vedligeholdes.

Et typisk tegn på at el-installationer er gamle og defekte er forsinkelse fra man trykker på kontakten til lyset tændes. Der kan dog også være skjulte defekter, der ikke opdages i hverdagen. I gamle ejendomme kan der f.eks. være stofomviklede kobberledninger, der kan udgøre en brandfare.

For andels- og ejerforeninger ligger ansvaret for vedligeholdelse og lovligheden af el-installationer i de enkelte lejligheder. Dette gælder, når det handler om installationer fra lejlighedens HFI anlæg og ind i lejligheden. El-installationer i fællesområder, der f.eks. sikrer lys i gården, kælderen, opgangen osv. er foreningens ansvar.

Gaihede kan hjælpe jer med at vurdere, om jeres el-installationer er i orden.

De fleste foreninger tilkalder en elektriker,  hvis el-installationerne skal efterses eller ændres. Det kan dog være svært at gennemskue hvem, man skal tage fat i, om et tilbud fra en elektriker er godt og hvad det indeholder o.lign. Det er en af grundene til at mange foreninger vælger at kontakte en rådgiver også når det handler om vedligeholdelse af el.

Etablering af ladestandere foran ejendommen

En af de opgaver, der i øjeblikket efterspørges fra mange er etablering af ladestandere til el-biler, der bliver et stigende krav efterhånden som mængden af biler stiger. Vi kan naturligvis også hjælpe jer her.

 

Book møde