Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Energimærkning

Energimærkning af jeres boligforening

Energimærkning synliggør jeres ejendoms energiforbrug. Ved at sætte fokus på boligens energimærkning kan man energioptimere og opnå store besparelser på energiforbruget. Energimærkningen er desuden lovpligtig ved salg og udlejning af privat ejendom.

Gaihede kan hjælpe jer med at få lavet energimærkningen af ejendommen. Vi kan også hjælpe med at få overblik over muligheden for at energi effektivisere, mindske unødige energiomkostninger, og dermed leve mere klimavenligt. En energirenovering gør ejendommen både mere sund, billigere i drift og mere salgbar.

Energimærkningen kan være brugbar i tilfælde af:

  • Gennemsigtighed over for købere eller lejere
  • Overblik over mulighederne i energibesparelser
  • Grundlag for finansieringsrådgivning.

Når bankerne f.eks. værdiansætter en andelsboligforening for at fastslå, hvor mange penge de vil låne ud, bliver foreningen værdisat højere, hvis foreningen ligger i energiklasse C eller højere, og lavere, hvis ejendommen ligger i energiklasse D eller lavere. Det betyder altså, at man med et bedre energimærke får både lavere forbrugsudgifter og undgår en negativ påvirkning af ejendommens værdi ved lånefinanciering.

Hvad er energimærkning?

Energimærkning er en ordning, der angiver hvor dyrt det vil være at opvarme ejendommen, og give et overblik over, hvilke energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Ejendommen mærkes fra A til G hvor A er bedst. Energimærket er lovpligtigt ifm. salg af en ejendom. Desuden skal ejendomme over 1.000 m2 energimærkes hvert 7. eller 10. år afhængigt af hvor store energibesparelser, der kan opnås.

Det indeholder energimærkning hos Gaihede

Gaihede kan give jer et overblik over en bolig eller ejendoms energitilstand. Vi vil også gerne fremme energibesparelser og energieffektivitet; derfor udarbejder vi en oversigt over forslag til evt. energibesparende tiltag. Se, hvordan I energioptimerer ejendommen her.

Et typisk forløb i forbindelse med energimærkning vil se således ud:

  • Møde, hvor ejendommen gennemgås
  • Gennemgang af udførte rapporter og tegninger m.v.
  • Besigtigelse med registrering af lejligheder og erhverv
  • Besigtigelse med registrering af klimaskærm
  • Besigtigelser med registrering af tekniske anlæg
  • Udarbejdelse af energimærkerapport.

Vi tilbyder altså en komplet energimærkning af jeres ejendom, som både giver jer overblikket over ejendommens energitilstand og muligheden for at træffe energibesparende beslutninger.

Ring 70221141 hvis I vil høre mere om energimærkning

Derfor skal I vælge Gaihede som samarbejdspartner.

Fakta om energimærkning – Så længe gælder et energimærke

Reglerne fra 2017 siger at lovpligtige energimærker er gyldige i 10 år. Det gælder også hvis et energimærke allerede er udløbet (f.eks. efter 7 år), da gyldigheden erstattes af den nye 10-års regel. Energimærke er lovpligtigt på boliger i Danmark ved salg og udlejning.

Hvad koster energimærkning?

Prisen for energimærkning afhænger af forskellige faktorer såsom størrelsen og kompleksiteten af ejendommen samt hvor ejendommen er placeret. For en standard bolig koster en energimærkning i omegnen af 2.000 kr. til 5.000 kr., hvorimod når det kommer til større ejendomme afhænger prisen af energimærkningsfirmaet, da der er fri prisdannelse på markedet. Prisen på energimærkning af større ejendomme overstiger normalt 5.000 kr., og er afhængig af, hvilket firma, der udfører det.

Få rådgivning og energimærkning hos os

Har I brug for en uforpligtende samtale eller brug for at vide mere om, hvilke arbejdsopgaver vi udfører – så er I velkomne til at kontakte os på telefon 70 22 11 41, mail eller booke et møde nedenfor.

Book møde