AB Studsgaarden

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Energirenovering

Energirenovering af jeres ejendom kan betale sig. I en tid med stigende energipriser og et akut behov for at nedbringe vores CO2 aftryk er energirenovering af boligmassen et af de vigtigste initiativer.

Hvad er en energirenovering?

En energirenovering er en forbedring af ejendommen, der fokuserer på at spare energi. Det vil sige tiltag, der minimere forbruget af varme og strøm. Udover at kunne spare på varmeregningen er en energirenovering også med til at mindske jeres ejendoms udledning af CO2.

Kan energirenovering betale sig?

Ejendommens energimærke er et godt pejlemærke for om det kan betale sig at energirenovere. Hvis ejendommens energimærke er dårligere end C vil det være en god ide at se på mulighederne.

De områder, det typisk er lettest at gå i gang, og bedst kan betale sig at energioptimere er:

 • Optimering af varmecentralen
 • Udskiftning af cirkulationspumper og hovedpumpe
 • Isolering af tag, frie gavle, etageadskillelser, brystninger under vinduer
 • Vinduesudskiftning – og tætning
 • Følere på lys i fællesarealer

Optimering af varmecentralen kan ofte give store besparelser ift. at undgå strafafgifter fra forsyningsselskaberne. Hvis varmeanlægget i ejendommen ikke tillader at fjernvarmevandet køles tilstrækkeligt pålægges der afgifter, der kan løbe op i tusindvis af kroner. Udskiftning af pumper i varmecentralen kan typisk betale sig efter ganske få års levetid, da ældre pumper er store strømslugere. Præcis hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind med energirenoveringen finder vores rådgivere ud af efter en besigtigelse af ejendommen. Så kan der skabes et overblik og lægges en plan for hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind først.

Fordele ved energirenovering

Energirenovering af en beboelsesejendom har en række fordele:

 • Spar penge på varmeregningen
 • Bidrag til at nedbringe CO2 udslippet
 • Forbedring af sundhed og indeklimaet i lejlighederne: Ventilation og god isolering af bygningen reducerer risikoen for, at du udvikler astma og allergi, ligesom forbedring af indeklima har betydning for at afhjælpe hovedpine og træthed.
 • Større komfort i lejlighederne, da renoveringen kan mindske træk og kuldenedfald fra vinduer, afhjælpe fugtproblemer og sikre en behagelig temperatur.

Energirenovering handler også om, at få en knivskarp bygning, der er fremtidssikret både i forhold til drift og fremtidigt salg. Ingen købere bladrer i dag forbi energimærket eller isoleringsafsnittet uden at se og læse det grundigt igennem. Et godt energimærke er blevet en salgsfaktor. Tilsvarende forventes det at bankerne i stigende grad vil se på energimærket når der i fremtiden skal lånes penge ud til forbedring eller renovering af ejendommene. Lån givet til ejendomme, der er energirenoverede og dermed mere bæredygtige forventes således at blive fordelagtige.

Alternative energikilder

Når Gaihede rådgiver om energirenovering mærker vi tydeligt en stigende interesse for alternative energikilder. Som f.eks. solceller.

For mange ejendomme vil det kunne betale sig at installere en varmepumpe, der delvis drives af en solcelleanlæg. Ligesom installation af solceller, ofte vil kunne supplere ejendommens energiforsyning, f.eks. dække omkostninger til strøm i fællesarealer. Hvor god en forretning, det er for jer at installere solceller afhænger af flere forskellige faktorer, såsom taghældning og -retning ift. verdenshjørnerne. Det skal også undersøges, om f.eks. et fladt tag kan holde til montage af solceller, og om der er muligheder for lagring af energien på batteri mv. Den rigtige løsning afhænger helt af jeres ejendom, jeres situation, behov og ønsker. Det vil vores eksperter i energi  kunne hjælpe med at afklare.

Læs også nederst på siden eksemplet på hvordan vi hjælper en klassisk ejendom i København til at blive en energimæssig mønsterejendom med bl.a. solcelletag.

Rådgivning om den bedste løsning for jer

En energirenovering, er en naturlig del af vedligeholdelsen og udviklingen af jeres ejendom. Som rådgiver ved vi, at der typisk er besparelser at hente ved at foreningen tænker i helheder, så energirenovering f.eks. kan blive en del af et altanprojekt, en facaderenovering eller udskiftning af tag. Vi betragter energirenoveringen som et led i en langsigtet vedligeholdelsesplan og sikrer samtidig at energiforbedringerne stemmer overens med jeres behov. Vi arbejder typisk ud fra følgende målsætninger:

 • Den konkrete løsning skal være afprøvet og dokumenteret
 • Der skal være en forventning om reduktion af energiforbrug
 • Kvalitet og effekt af energioptimering skal være målbar
 • Energioptimeringer skal kunne implementeres med respekt for eksisterende bygningsdele og anlæg i drift
 • Løsninger med forventet tilbagebetalingstid på under 10 år prioriteres
 • Løsninger, som giver forbedringer inden for andre områder som driftsstabilitet, bæredygtighed og andre miljøforhold, prioriteres

Hvad kan man få i tilskud til energirenovering?

 • 9.800 kr. til isolering af uudnyttet loftrum.
 • 15.400 kr. til isolering af terrændæk.
 • 26.400 kr. ved udskiftning af 24 kvm vinduer til energiklasse 2 vinduer
 • 19.000 kr. til skift af varmeforsyning til A+++ luft til vand varmepumpe

Baseret på Bygningspuljen 2022 vejledning for typiske tilskud for 140 m2 hus. Tilskuddets størrelse afhænger situationen, ejendommen og antallet af ansøgninger i bygningspuljen – ligesom puljernes størrelse er forskellige fra år til år.

Søg tilskud

Der kan søges tilskud til energirenovering. I 2021 var puljen på 675 mio. kr. Puljen kan søges af bl.a. ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boligforeninger.  Der er også muligheder for at søge støtte fra f.eks. Københavns Kommune. Vi kan naturligvis hjælpe jer med om hvilke puljer jeres ejendom er kvalificerede til at ansøge. Vi hjælper også med selve ansøgningsprocessen.

Kontakt os for et uforpligtende møde og lad os drøfte hvad der giver mening for jeres ejendom. Ring 70221141 eller skriv info@gaihede.dk

Book møde

Transformation til energimæssig mønster ejendom

Gaihede har bl.a. været rådgiver for AB Matosa i København NV. Ejendommen fra 1935  fremstår som mønsterejendom efter et gennemgribende energiprojekt der bl.a. omfatter nyt tag med solceller og nye boliger og nyt varmesystem. Læs artikel om processen og hvordan vores rådgiver bl.a. hjalp til at sikre et million tilskud fra kommunen. Se hele artiklen her

Matosa-energirenovering

En typisk energiforbedring er kan være:

 • Efterisolering
 • Tilpasning af varmeanlæg
 • Forbedring af elinstallationer og lyskilder
 • Facaderenovering

Se hvordan Gaihede energirenoverer store betonbygninger på Østerbro i København i en artikel i Mestertidende.

Studsgaarden-energirenoveret