Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Facaderenovering

Vedligehold af jeres ejendoms facade beskytter murværket

Facaderenovering af jeres ejendom er vigtigt både for æstetik og for at beskytte ejendommen. En facaderenovering forlænger murværkets holdbarhed, ligesom facaden beskyttes mod påvirkninger fra forurening, vind og vejr.

Det er således en investering, der både øger værdien af jeres ejendom og værdien for beboerne.

Hvad er en facaderenovering?

Afhængig af ejendommen er det arbejde som f.eks. rensning, omfugning, maling og antigraffiti behandling, pudsning, reparation eller genopbygning. Ligesom renovering af arkitektoniske elementer, gesimsbånd og udsmykninger typisk er en del af en facaderenovering på bevaringsværdige eller fredede bygninger.

Facadeisolering er typisk også en naturlig del af en facaderenovering, da det typisk er et vigtigt tiltag for at minimere ejendommens energiforbrug.

Hvad er en klimaskærm?

En klimaskærm er en ejendoms facader, tag, vinduer og yderdøre. Altså alt det på ejendommen, der afskærmer mod vejret, og adskiller udenfor fra indenfor. Ejendommens facader og vinduer er derfor en væsentlig del af ejendommens klimaskærm, og det er meget vigtigt at holde dem i god stand.

Udskiftning eller renovering af vinduer

En vigtig del af ejendommens facade er vinduerne. Vi kan rådgive jer om hvorvidt det er mest fordelagtigt for jer at udskifte vinduerne, eller at renovere de eksisterende. Vi rådgiver jer også omkring valg af det rigtige vindue, både mht. type, egenskaber og valg af producent. Ligesom vi naturligvis kan hjælpe med godkendelse hos kommunen hvis jeres ejendom er fredet eller bevaringsværdig.

Vi har altid øje for hvad der både æstetisk, energimæssigt og vedligeholdelsesmæssigt er bedst for jer som beboere, for ejendommen og for jeres økonomi.

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver

Det er vigtigt, at I får det bedst mulige resultat af facaderenoveringen, så både ejendommens værdi og beboernes livsglæde sikres. Vores kompetente rådgivere sikrer, at der findes en løsning på jeres facade projekt, der tager højde for jeres ønsker, for ejendommens arkitektur, teknik, miljø og økonomi. Vi har altid arkitekter med i rådgivningsprocessen, så der kan sikres en løsning, der æstetisk er flot og som sikrer at renoveringen sker med respekt for bygningen.

Vi finder de rigtige håndværkere til opgaven, sikrer at arbejdet udføres i den rigtige kvalitet og sørger for at håndtere information til ejendommens beboere i processen. Således at facaderenoveringen sker i en tryg proces og med det flotteste resultat.

Hvad koster facaderenovering?

Omkostningerne ved en facaderenovering afhænger både af typen af renovering, ejendommens størrelse, hvilke materialer, der skal bruges samt omfanget af arbejdet. En simpel facaderenovering, der inkluderer rengøring af facaden, udskiftning af materialer og genopfriskning af maling, kan koste i omegnen af 10.000-50.000 kr. En mindre facaderenovering kan koste et par tusinde, hvorimod større projekter, hvor der eksempelvis er revner i murværket, kan koste op mod flere hundredetusinde kroner. 

Hvad er facaderenovering?

Facaderenovering er en proces, som forbedrer og beskytter en ejendoms facade mod vind og vejr samt normalt slid. En facaderenovering kan indeholde en lang række elementer afhængigt af, hvad ejendommen har brug for. En facaderenovering kan indebære rengøring eller maling af facaden, omfugning, antigraffitibehandling, pudsning, udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af træpaneler, etablering af isolering, renovering af udsmykninger med mere. Facaderenovering kan både være med til at øge ejendommens værdi samt minimere ejendommens energiforbrug alt efter, hvilken slags renovering, der er tale om.

Læs mere om hvordan vi har udført renovering af tag og facade for en andelsforening på Nørrebro

Vi har blandt andet udført følgende arbejde:

 

Book møde

Facadeløft med arkitektoniske detaljer

At have en arkitekt på jeres facadeprojekt bidrager til at I får smukke løsninger. Som her hvor udsmykningen på bygningen fra 1906 er genskabt så hele ejendommens udseende er bragt tilbage til fordums tid.

De nye træ-alu vinduer er desuden isolerende og lyddæmpende.

Bygnings- og facaderenovering

I forbindelse med bygnings- og facaderenovering, herunder eventuelt ny facadeisolering, har vi fuldstændig kontrol over samtlige byggemæssige og praktiske forhold, som skal tilpasses jeres boligrenovering. Vi sørger altså med andre ord for at sikre den nødvendige og rigtige løsning i et langsigtet perspektiv.

 

Se eksempler på facadeprojekter udført af Gaihede

Kontakt os