kloakrotte

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Kloakker

Kloakker skal vedligeholdes

Som med alt andet på en ejendom er det vigtigt, at ejendommens installationer vedligeholdes. Kloakkerne er en vigtig del af installationerne, og hvis de ikke vedligeholdes kan der ske brud på nettet, der kan give alvorlige problemer. Det er derfor vigtigt, at kloakker vedligeholdes løbende og tjekkes jævnligt. F.eks. ved hjælp af TV inspektion, der f.eks. kan se om rødder fra træer er vokset ind og har beskadiget kloakken, eller om kloakken er slidt og knækket, eller om der er steder hvor rotter er gnavet igennem.

Tegn på at jeres kloakker skal renoveres

Et sikket tegn på, at der er problemer med jeres ejendoms kloakker er rotter. Der er masser af rotter i kloakkerne, og så snart, der sker et brud på en kloakledning finder de vej til gården, hvor de typisk går efter mad og vand – og f.eks. er at finde i affaldscontaineren. Derefter er der ikke lang til at få dem ind i ejendommen, hvor de kan forvolde dyre skader og potentielt sygdomme.

Tegn på problemer med kloakker er også tilstoppede toiletter, vand / fugt i kælderen kan være grundet utætte kloakrør. Kloaklugt.

Hvis belægningen i gården falder sammen er det også et tegn på at der kan være sket en sammenstyrtning af kloakken.

Få undersøgt ejendommen

Vi kan hjælpe jer med at finde problemet og den rigtige løsning for kloakkerne. Ofte starter vi med en TV inspektion, der tydeligt viser om og hvor der er brud på kloakken. Et brud kan repareres enten med et nyt kloakrør eller med en strømpeforing. Ved kloakarbejdet sikrer man typisk også ejendommen med rottespærrer.

 

Book møde

Se eksempler på kloak og dræn-projekter udført af Gaihede

Kontakt os