Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Processen ved et renoveringsprojekt

Processen ved et renoveringsprojekt er lang og involverer mange forskellige interessenter og aktiviteter. Den er mere kompleks og kræver i højere grad projektstyring og tilpasning end nybyggeri. Årsagen til dette er, at man sjældent kan vide, hvad man f.eks. møder af skader, før man får startet på projektet. Ved en renovering skal der også tages hensyn til beboere, der skal kunne benytte deres boliger uden gener i renoveringsfasen. Derfor er det endnu mere vigtigt, at have en rådgiver med på holdet ved renovering af en ejendom.

Få en rådgiver med i jeres renoveringsprojekt

Som rådgiver er Gaihede specialister i renovering. Det betyder både, at vi kender processen ved et renoveringsprojekt og kan undgå faldgruber. Ved at have Gaihede som rådgiver på jeres renoveringsprojekt har I en professionel rådgiver med på jeres side hele vejen fra ide til færdigt projekt. Det betyder, at I har hjælp til at finde de rigtige løsninger, de rigtige håndværkere og træffe de beslutninger, der er bedst for jer og jeres ejendom. Det giver en tryg proces og et flot resultat.

Download vores brochure om processen, der også fortæller mere om hvad I får ud af at bruge en rådgiver

Vi deler et renoveringsprojekt op i 5 faser. Der typisk ser således ud:

 

 

Book møde

Gaihede planlægningsfasen

1. Planlægning

 • Afklaring af jeres ønsker og ejendommens behov og muligheder
 • Teknisk gennemgang af ejendommen
 • Ideudvikling og afklaring af muligheder
 • Udarbejdelse af det bedste forslag til jeres behov – teknisk, arkitektonisk og økonomisk

Generalforsamling forslag

2. Forslag

 • Involvering af beboere
 • Indledende myndighedsafklaring
 • Udarbejdelse af oplæg til generalforsamling, præsentation på generalforsamlingen og dialog med beboere

Projektering

3. Projektering

 • Projektering af projektet
 • Et godt beskrevet udbudsmateriale laves og sendes i udbud
 • Licitation – valg af entreprenør
 • Indstilling af entreprenør til godkendelse hos bestyrelsen
 • Forhandling af udbud og kontrakt med entreprenør
 • Myndighedsbehandling – byggetilladelse
 • Løbende dialog med bestyrelsen

Projekt udførelse

4. Udførelse

 •  Beboerorientering – før hver af byggeriets etaper afholdes typisk et møde med de lejligheder, der bliver berørt, for at informere, svare spørgsmål og tage hensyn til individuelle ønsker og behov
 • Fagtilsyn og byggeledelse af kvalitet og fremdrift i arbejdet
 • Opfølgning på entreprenørens kvalitet
 • Byggemøder
 • Opfølgningsmøder med byggeudvalg og/eller bestyrelse
 • Kontrol og godkendelse af entreprenørfaktura
 • Håndtering af eventuelle udfordringer

 

Afslutning af byggeprojekt

5. Afslutning

 • Dialog med beboere om eventuelle mangler
 • Registrering af indkomne mangler
 • Gennemgang af mangler i boliger med entreprenør (og evt. bestyrelsesmedlem)
 • Udførelse af protokol, hvor der fastsættes frist for entreprenørens afhjælpning af evt. mangler og sikres opfølgning.
 • Afsluttende byggeregnskab
 • Indkaldelse til 1 og 5 års gennemgang

Vi ved, det er store beslutninger

Kontakt Gaihede

Byggetekniske områder er ofte uigennemskuelige og komplekse, netop derfor er det vigtigt, med en rådgiver, der lytter til jeres ønsker og forstår jeres behov.

Kontakt os i dag, så vi i fællesskab kan finde en løsning, der passer perfekt til jeres projekt. Ring til os for en uforpligtende snak på telefon 70 22 11 41, mail eller book et møde i formularen øverst på siden. Vi glæder os til også at hjælpe jer.