Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Udbedring af skader

Hvis uheldet har været ude, og der er opstået skader på jeres ejendom, er det vigtigt at de udbedres hurtigt. Det sikrer, at f.eks. konsekvensen af en fugtskade eller sætningsskade ikke breder sig. Vi hjælper jer både med at begrænse skadens omfang, og rådgiver jer om renovering af skaden og om risikostyring, så fremtidige skader kan forhindres.

Vi tager os både af taksering, udbedring af skader, komplet projektledelse og økonomistyring. Vi sørger altid for, at der bliver lavet rigtige løsninger. Vi kigger altid i forhold til den aktuelle skade og den fremtidige risiko for bygningen.

Skader vi kan hjælpe jer med at afhjælpe inkluderer: Brand, fugt, indbrud, hussvamp, skimmel, skybrud, storm. Vi hjælper også hvis det drejer sig om skader på tekniske installationer eller udstyr.

Vores kunder strækker sig fra boligforeninger, ejere af ejendomme og offentlige bygherrer til forsikringsselskaber. Vores store ekspertise betyder, at vi er i stand til at udvikle effektive og individuelle løsninger. Løsninger som afhjælper skader og minimerer risikoen for fremtidige skader.

Forebyg skader med risikostyring

Med risikostyring sikrer vi, at skaden ikke indtræffer igen. Det gør vi ved at ændre på de elementer ved ejendommen, der er skyld i den aktuelle skade.

Gaihede tænker altid risici ind som en naturlig del af jeres ejendoms vedligehold. Der forebygges dermed mod skader i forbindelse med blandt andet brand, storm og skybrud. Alt dette gøres, når jeres bygning alligevel står over for en planlagt renovering.

Det giver overblik og tryghed for både ejendommens ejere og brugere.

 

Book møde