skybrudssikring

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Skybrudssikring

Book møde

Kontakt os i dag for at høre nærmere om, hvordan skybrudssikring kan hjælpe jer, eller book en times uforpligtende møde.

Bygherrerådgiver

John Larsen

Mobil: +45 40 59 41 41

E-mail: jl@gaihede.dk

Skybrudssikring giver dig tryghed

Hvis I én gang har stået og kigget på, at jeres eller jeres beboeres ejendele flyder rundt i beskidt kloakvand, og I bagefter skal bruge måneder på at renovere bygningen, så har I ikke lyst til, at det skal ske igen.

Derfor skal du skybrudssikre din ejendom.

Hvorfor bliver skybrud mere og mere almindeligt?

I takt med klimaforandringerne bliver luften varmere og varmere. Varm luft kan indeholde mere fugt end kølig luft. Derfor bliver skybrud mere og mere almindeligt.

Hvad er skybrudssikring?

Skybrudssikring betyder at sikre sin ejendom mod oversvømmelser og skader i forbindelse med skybrud. Et skybrud er når der falder mere end 15 mm regn på 30 minutter. Når der falder så kraftig regn kan kloakker og jord ikke nå at opsamle det, og det giver derfor anledning til oversvømmelser. Vand og især kloakvand er både skadeligt og farligt at få ind i ejendommen. Derfor er skybrudssikring vigtigt.

Sørg for at sikre hele ejendommen

Det er ikke kun kælderen, der skal fokus på, hvis I vil skybrudssikre ejendommen. Ved skybrud kommer vand først og fremmest oppefra, og kan skabe problemer alle vegne, hvis bygningen har svage områder.

De bygningsdele, der er mest udsat, ud over kloak- og grundvandsdelen, er taget og tagterrassen, samt trappenedgange og nedkørsler. Selv om et tag er tæt ved almindeligt nedbør og ser stabilt ud, er det ikke sikkert, det kan modstå en skylle på mellem 15 og 30 mm i løbet af en halv time, som er definitionen af et skybrud.

Det kan være en god idé at få lavet et tjek af samlinger ved skorstene, kviste og tagrender og nedløb. Og så er der især med flade tage og tagterrasser en naturlig udfordring – vandafledningen skal være i orden.

Så få styr på taget – en brist her kan forårsage fugt, skimmel og svamp i tagkonstruktion og de øverste lejligheder.

Som med alt andet i jeres ejendom er der ofte udfordringer, hvor forskellige elementer og byggematerialer møder hinanden – især ved vinduer, fuger og sålbænke. Utætte, ikke vedligeholdte vinduer og fuger giver vand direkte adgang til boliger og hulrum i murværk med risiko for fugtskader til følge. Og så er der altanerne, der et helt kapitel for sig. Forkerte hældninger kan skabe store vandproblemer i lejligheden, for ejendommens facader og med altanens stabilitet.

Udeområde og kloakker:

Og så er der selvfølgelig store udfordringer, når vi nærmer os der, hvor bygningen møder jorden og derunder. Ud over klassikeren med opstigende kloakvand grundet overfyldte offentlige kloakrør, er der alle de andre ting, I skal tage højde for. Det kan være kældervinduer, lyskasser, afløb og så er der altid store udfordringer med kældertrapper ved skybrud.

Endelig skal I være opmærksomme på stigende grundvandsspejl efter en periode med skybrud eller megen nedbør.

Kontakt os for at høre nærmere

I dag er det afgørende, at jeres ejendom er skybrudssikret. Med de skybrud, vi kan opleve nu, er det en stor udfordring at holde vandet ude, især for ældre ejendomme. Derfor bør I hurtigst muligt få klimatjekket jeres ejendom. Måske er den allerede i orden – hvis ikke, skal I handle straks. Ofte kan mindre ændringer, som en hævet betonkant ved kældertrappen eller en sikret lyskasse, gøre en stor forskel.

I vedligeholdelsesplaner, som alle ejendomme bør have, gennemfører vi også et tjek i forhold til skybrudssikring. Her gør vi opmærksom på de nødvendige ændringer for at sikre, at jeres ejendom er sikret mod vandindtrængning i tilfælde af voldsomme regnmængder.

Book møde

Skybrudssikring er en god investering

Det er en god investering at få foretaget en skybrudssikring af ejendommen. Det koster en del mere end bare energi at rydde op efter skybrud, der i løbet af få minutter kan smadre mere, end almindeligt slid har klaret gennem 100 år.

Som byggerådgiver for ejer- og andelsboligforeninger er en af vores og jeres vigtigste redskaber en vedligeholdelsesplan over ejendommen, som vi udfører. Den giver en analyse af bygningen inklusive i forhold til skybrudssikring. Vi tjekker blandt andet de særlige bygnings- og ejendomsdele, I skal have fokus på for at undgå skybrudsskader

En vandskade kan give store økonomiske tab og tab af personlige ejendele. Læs mere her hvis skaden allerede er sket.

Over 100 renoveringssager efter skybrud

DVi har rådgivet ved langt 100 renoveringssager grundet vandskader efter skybrud. Vi har også skybrudssikret mange steder; på skoler, i ejendomme og institutioner, har vi erfaringerne til at finde den optimale løsning til jeres konkrete problematik. Den kan være vidt forskellig fra naboejendommens.

Kontakt os og lad os drøfte jeres situation

starstarstarstarstar

Vi har været supertilfredse med den rådgivning, vi har modtaget fra Gaihede i forbindelse med vores projekt. Vi fik renoveret kloak og omfangsdræn samt malet facade og vinduer mv. i vores andelsboligforening.

Jørgen Overgaard – AB Noras Lyst

starstarstarstarstar

Vores andelsforening har flere gange benyttet Gaihede til renoveringsopgaver. Først udskiftning af rør, faldstamner og udskiftning af radiatorer for nogle år tilbage og her i sommers facaderenovering af vores ejendom. Gaihede A/S har leveret en helt igennem professionel gennemførsel af projektet.
Vi vil på det varmeste anbefales Gaihede A/S til både små og store projekter.

Tina Nielsen

starstarstarstarstar

Vores andelsforening med 61 lejligheder har i en årrække anvendt Gaihede A/S som fast bygningsrådgiver – de kom os til undsætning i et renoveringsprojekt, som de fik afsluttet for os. Gaihede A/S lægger vægt på, at vi i bestyrelsen – som jo er amatører – forstår indholdet og baggrunden for de forskellige rådgivninger

Birthe

Book møde

Sikring af kælder

Med skybrudssikring sørger man f.eks. for at der ikke kan løbe vand fra gården og direkte ned i kældergangen og ind under døren.

På foto her ses en trappe før og efter skybrudssikringen. Her er der lavet et trin op inden kældertrappen ligesom der er en kant mellem jordens niveau og kældernedgangen. På den måde kan der under et skybrud stå 10 cm regn i gården uden at det løber ned ad kældertrappen og ind i bygningen.

Skybrudssikring

Vand kommer også ind af kældervinduer

Lavtsiddende kældervinduer, lyskasser o.lign. er også steder hvor vandet trænger ind. Her ses foto af en ejendom hvor der tidligere kom vand ind ad vinduerne under skybrud. Og de samme vinduer efter de er hævet, så vandet ikke kommer ind.

skybrudssikring af kælder

Se nogle af de sager, hvor Gaihede har sikret mod vand udefra

Kontakt os