Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Syn og skønsmand

En syn- og skønsmand løser tvister

Det er aldrig rart, når byggesager eller byggetvister ender med uenigheder og retssager. Men sådan går det desværre en gang imellem. I den slags fastlåste konflikter, er det vigtigt, at den syn- og skønsmand, der bliver udpeget er professionel, grundig og skarp. Særlige rådgivere fra Gaihede bliver ofte brugt som uvildige eksperter i den slags sager.

Vi involveres i sager, hvor det udførte arbejde ikke svarer til de forventninger eller aftaler, som blev indgået ved ejendomsrenoveringen eller ombygningen. Her kan det blandt andet være en opgave for syn- og skønsmanden at hjælpe med at undersøge sagen yderligere.

Hvad laver en syns- og skønsmand?

En syns- og skønsmand kan blandt andet:

  • udarbejde forundersøgelser og et skønstema, der giver svar på helt konkrete og præcise spørgsmål, så sagen bliver afdækket til fulde.
  • udpeges af retten eller voldgiftsretten til at fungere som ekspert i en ejendomssag, hvor parterne er uenige.
  • udarbejde en rapport, der kan fungere som belæg for jeres sag. Så alle relevante forhold og tekniske detaljer er på plads, når I skal argumentere jeres sag.
  • fungere som ekspert i en retssag, hvor parterne er uenige.

Syn og skøn hos Gaihede

Hos Gaihede har vi en bred faglighed og indgående kendskab til byggeriets processer, som er nødvendig for at skabe overblikket, sikre beviser, lave forundersøgelser og stille de rigtige spørgsmål i skønstemaet.

Vi fungerer ofte som syn- og skønsmand, og derfor har vi indgående kendskab til de særlige love og regler inden for almene byggesager. I forbindelse med en syn- og skønsrapport er vi klædt på til at udarbejde et skønstema og afdække konkrete tekniske detaljer.

I samarbejdet med Gaihede får I en partner, der arbejder mod kvalitet og ordentlighed. Med afsæt i vores tekniske kompetencer kan vi give vi jer et klart overblik over den konkrete sag, og dermed muligheden for at få opfyldt de forventninger og aftaler, som blev indgået fra start.

Henvend jer så tidligt som muligt

Tag kontakt så tidligt som muligt, når I arbejder med garantispørgsmål, reklamationer eller andre forhold, hvor der er risiko for, at sagen kan udvikle sig til at gå i hårdknude. På den måde vil vi kunne sikre det bedste syn og skøn.

Har I brug for vejledning, så se alle de fagområder, vi kan hjælpe jer med. Vi kan også hjælpe jer med generel bygherrerådgivning.

Book møde