Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Tagrenovering

Tagrenovering er nødvendigt, hvis I har problemer med indtrængende vand, fugtskader eller løse tagsten.

Holdbarheden på et tag afhænger af det materiale, taget er lavet. Levetiden for et eternittag er typisk 40 år, hvorimod et tegltag typisk har en levetid på 100 år.

Tegn på at det snart er tid til en tagrenovering

Når det nærmer sig tid til en tagrenovering er der en række tegn at se efter, lidt afhængig af tagmateriale:

 • Understrygning / mørtel falder ud, og giver huller i taget (synligt i gamle tage uden undertag)
 • Løse eller manglende tagsten
 • Afskalning af tagsten efter frost
 • Vandindtrængning
 • Revner eller mosbelægning på tag
 • Utæt undertag eller skotrender
 • Skader ved skorsten eller vinduer

Hvorvidt det bedst kan betale sig med en lappeløsning eller en komplet udskiftning af taget kan være svært at se, hvis man ikke er fagmand. Gaihede rådgiver hvert år mange boligforeninger om tagudskiftninger og er klar til at hjælpe jer hvis I er i tvivl om hvorvidt tiden er kommet til et eftersyn af jeres tag.

Tagrenovering kan være med til at give ejendommen nyt liv og samtidig sikre mod dyre og uholdbare lappeløsninger. Men samtidig kan en forkert beslutning have dramatiske konsekvenser for både bygningens tekniske standard og ejendommens økonomi grundet omkostningerne forbundet med udskiftningen. En sjusket udført udskiftning af tag eller tagbeklædning eller et dårligt udført tag er en af de hyppigste årsager til skimmel, råd og en alt for høj varmeregning. Det er derfor vi sidder klar til at give jer den rette rådgivning.

Ring 70221141 eller skriv til os.

Tagrenovering er en god mulighed for energioptimering

I forbindelse med en tagrenovering bør man tænke energioptimering. Det handler om at sikre, at tagetagen isoleres efter dagens standarder, så der kan spares på varmeregningen. Et stigende antal foreninger bruger også muligheden til at få undersøgt, om det giver mening at få installeret solcelleanlæg på deres ejendom. Solceller, der f.eks. kan forsyne ejendommens fællesområder med gratis strøm. Se f.eks. projektet her hvor vi installerer solceller på en ejendom i Københavns Nordvestkvarter. 

Etabler en tagterrasse når I lægger nyt tag

I takt med at det er blevet sværere at få godkendt etablering af altaner i Københavns kommune, er det for flere foreninger blevet relevant at se på mulighederne for etablering af tagterrasser. Hvis ejendommens loft ikke er beboet, så kan det være en mulighed at etablere tagterrasse, hvis man alligevel skifter taget. En tagterrasse kræver tilladelse fra kommunen, der bl.a. ser på afstand til skel og indblik til naboer. Desuden er der en række byggetekniske ting, der skal overvejes, før det kan fastslås, om etablering af en terrasse er en reel mulighed. Det kan f.eks. være om ejendommen er konstrueret så den kan holde til den ekstra vægt af terrassen, om placeringen af terrasse ift. verdenshjørner og andre bygninger giver mening, om det er muligt at etablere en hensigtsmæssig adgang til / fra terrassen, og om krav om flugtveje overholdes.

Gaihede er specialister i at styre projekter om nyt tag

Hvis I vil være sikre på at tage den rette beslutning i forbindelse med investering i nyt tag eller renovering af eksisterende tagbeklædning, så kontakt os, og lad os tage en snak om jeres ejendom.

Gaihede er specialister i tagrenovering København og udfører hvert år mange af denne type opgaver. Opgaver omkring renovering af tag, hvor vi er specialister omfatter:

 • Konstruktion af nyt tag – på mange forskellige typer bygninger
 • Udskiftning af tagbeklædning
 • Sikre at isolering af tagetagen resulterer i energioptimering af ejendommen
 • Prioritering af vedligeholdelsesudgifter i en ejendom
 • Etablering af tagbolig eller tagterrasser ifm. tagudskiftning

Vi kan også hjælpe jer, hvis I er i tvivl om tagets tilstand. Vi kan f.eks. foretage en droneinspektion, så taget visuelt kan undersøges grundigt, og det typisk let kan afgøres, om en renovering eller nyt tag er nødvendigt.

Vi hjælper jer som altid igennem hele processen. Får fundet den rigtige løsning så beslutningen kan træffes, projekteret og lavet udbudsmateriale, så de bedste og billigste håndværkere kan findes til opgaven, styrer projektet undervejs, så aftaler overholdes, og kommunikation til beboere, naboer, håndværkere og myndigheder håndteres. På den måde sikrer vi jer en tryg renovering og et flot resultat.

Hvad er de forventede omkostninger ved en tagrenovering?

Omkostningerne ved en tagrenovering afhænger af tagets størrelse og type, hvilke skader og slid taget har samt hvilke materialer, der skal bruges, og om der er tale om en fuld renovering, eller om lappeløsninger kan være nok. 

En tagreparation, der kræver mindre reparationer, kan typisk koste mellem 5.000-20.000 kr., hvorimod en komplet tagudskiftning kan koste 500-1000 kr. pr. kvadratmeter. En energieffektiv tagrenovering, som hjælper med at mindske varmeregningen, er dyrere endnu, men kan give besparelser på sigt. Disse priser er dog kun vejledende.

Book møde

Når taget udskiftes sættes der et stillads op, der dækker hele ejendommen, så der ikke kommer regn og fugt ned i ejendommen mens taget udskiftes.

Den nye tagbelægning udføres med fast undertag. På fotoet her lægges der skifer på tagets øverste del.

Typisk bliver der som i projektet her skiftet inddækninger ved kviste og tagvinduer, monteret nye tagrender samt lavet brandsikkerhedsforanstaltninger.

tagudskiftning

En af de beslutninger man træffer ved udskiftning af tag handler om materialevalg. I projektet her, fra Niels Ebbesensvej på Frederiksberg, er der valgt at bruge naturskifer og kobber til tårn og inddækninger, som ejendommen har haft oprindeligt. Dermed har foreningen fået både en smuk og holdbar løsning.

For bestyrelsen var det et naturligt valg at beklæde kobbertårnet med nyt kobber i stedet for det billigere zink. Både af hensyn til at bevare den særlige byggestil som bygningen og hele kvarteret har, men også af hensyn til bæredygtighed. Derfor blev der valgt materialer med lang levetid.

Niels ebbesensvej tårn renovering

Ved udskiftning af et tag går vi som i projektet her ind og renoverer brandkamme i tagkonstruktionen. Disse er vigtige så ild ikke kan sprede sig til hele ejendommen i tilfælde af brand.

Det gamle tag fjernes så kun spærene står tilbage. Hvis taget har været utæt længe vil det så være synligt, om der er kommet råd og måske hussvamp i spær. Hvis det er tilfældet bliver de selvfølgelig udskiftet.

Se hele projektet med fantastiske billeder fra hele processen her.

Etablering af tagterrasse kan være en af de muligheder, der findes når taget trænger til udskiftning.

Tilsvarende kan I vælge at indrette tagboliger på gamle tørrelofter. Frasalget af disse enten til beboere på øverste etage eller til helt nye beboere, kan finansiere tagudskiftningen. Gaihede har erfaring i begge typer projekter. Læs mere her.

Se eksempler på tagprojekter udført af Gaihede

Kontakt os