VVS-installationer

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Varmeanlæg

Et varmeanlæg er betegnelsen for den samlede varmeinstallation i en ejendom. Lidt forenklet er det varmecentralen i kælderen, der via en varmeveksler og en cirkulationspumpe sender fjernvarme gennem rør ud i radiatorerne. En vigtig installation i ejendommen, der skal vedligeholdes og justeres rigtigt.

Varmeanlægget i mange københavnske ejendomme er så gamle, at de er baseret på at der var et fyr i kælderen, og at fremløbstemperaturen var langt højere end den, der kommer fra fjernvarmen i dag. Det betyder, at der er mange lejligheder, der er svære at opvarme tilstrækkeligt om vinteren. I dag er der typisk en varmecentral i kælderen, hvorfra fjernvarmevandet cirkuleres rundt. Problemer med at opvarme lejlighederne om vinteren eller dyre strafafgifter fra HOFOR grundet manglende afkøling kan skyldes, at hele varmeanlægget trænger til udskiftning. Det kan også være et spørgsmål om indregulering af anlægget.

Det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvor problemet er, og hvad der skal gøres ved det. I mange lejligheder er radiatorerne for små. Afhængig af anlægget er der lejligheder, der er svære at varme op fordi nabo lejlighederne i opgangen har udskiftet til større radiatorer, og tager mere af varmen.

Hvornår anbefales det, at en ejendoms varmeanlæg renoveres?

  • Er det svært at opvarme lejlighederne? (problemet kan være i hele bygningen, på enkelte etager eller enkelte dele af bygningen)
  • Varmeforbruget er højt
  • Strafafgift fra HOFOR grundet manglende afkøling
  • Driftsproblemer, som at der mangler varme eller varmt vand.
  • Hyppig vandpåfyldning ved manglende anlægstryk
  • Hyppige reparationer, stigende antal utætheder og vandskader

Energioptimering af varmecentralen er et vigtigt fokusområde

Der er for jer som andels- eller ejerforening mange penge at spare på en optimal drift af varmecentralen. Både ved selve besparelsen på opvarmningen, men strafafgiften for manglende afkøling er mange steder ganske betydelig. Det er typisk lige så vigtigt at energioptimere varmecentralen som at isolere ejendommen. Både af hensyn til jeres pengepung og til CO2 udslippet.

Hos Gaihede har vi adskillige VVS eksperter, der kan rådgive jer om den rigtige løsning hvis I har problemer med varmeanlægget i jeres ejendom, sikre at I ikke får lavet dyre eller unødvendige lappeløsninger, finde den bedste løsning og den bedste håndværker til opgaven. Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om jeres varmeanlæg.

Book møde

Se eksempler på VVS projekter udført af Gaihede

Kontakt os