Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Vision og historie

Gaihedes vision og historie

Gaihedes vision og historie går tilbage til etableringen i 1999. På baggrund af en vision om at skabe de gode rammer om et godt liv, et ønske om at sikre høj kvalitet og et DNA funderet i respekt for kunden og ejendommen. 

Det er værdier, der stadig er rodfæstet i vores fundament, og som vi bygger på i vores bestræbelser på hver dag at sikre vores kunder en tryg proces og et flot resultat.

Virksomheden er siden starten bygget på en metodisk tilgang til at sikre, at arbejdet med renoveringen gøres ordentligt. Det betyder at vi også i dag arbejder efter faste og afprøvede standarder, som vi ved virker og giver det bedst mulige resultat, uanset typen af projekt. Dette gør vi sideløbende med at vi udvikler os og f.eks. altid sikrer, at energilovgivning overholdes og løsningen tager højde for klima og miljø.

Vores kundeløfte

Vi er på bygherres side gennem hele processen, og arbejder på altid at sikre kundeoplevelsen. Det betyder også at vi har formuleret et kundeløfte, der beskriver hvad du som kunde, kan forvente dig af Gaihede:

  • Vi er proaktive, og løser udfordringer, så de ikke udvikler sig. Jeres ejendom er vores ansvar. Det giver tryghed i alle projektets faser.
  • Vi lytter til jeres ønsker og behov, ejendommens historie og muligheder, så I får den bedste løsning og mest for pengene.
  • Stærke fagkompetencer og solide, gennemprøvede løsninger sikrer, at I får et projekt med høj kvalitet til aftalt tid og budget.
  • Vi sørger for klar og tydelig kommunikation, varetager jeres interesser og gør os umage for at I får en tryg proces og et resultat I bliver stolte af.

Vi synes det er vigtigt at bidrage positivt til samfundet. I forhold til at bevare historiske bygninger, kulturarv og transformere byens ejendomme til bæredygtighed. Og i forhold til at bidrage til uddannelsen af kvalificerede medarbejdere for fremtiden. Vi har derfor et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner som f.eks. KEA og vi har altid praktikanter i huset – enten ingeniør-, konstruktør- eller arkitektstuderende.

Book møde

Personligt engagement:

Vi bygger langvarige sunde relationer til vores kunder og samarbejdspartnere.
Vi er personligt engagerede, umiddelbart tilgængelige, flittige og handlekraftige.

Gaihede rådgiver

Ordentlighed:

Vi har høje standarder for vores resultater og omdømme. Vi ved, at ordentlighed er en dynamisk proces, og vi arbejder derfor dagligt på at forbedre og udvikle vores løsninger, metoder og relationer til vores omverden.

Gaihede kontor

Integritet:

Vi har kompromisløs integritet og respekt overfor vores kunder, samarbejdspartnere, kolleger og projekter.

gaihede rådgiver

Rene linjer:

Vi gør i alle forhold det komplicerede overskueligt. Gennem direkte og åben kommunikation giver vi altid klare udmeldinger om holdninger, anbefalinger og planer. Holdningen om rene linjer afspejler sig i vores løsninger, som aldrig gøres unødigt komplicerede.

Bæredygtighed:

Vi planlægger og handler for fremtiden. Vi arbejder i et langsigtet perspektiv for vores kunder, vores virksomhed og omverdenen generelt.