whistleblower ordning

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Whistleblowerordning

I Gaihede har vi etableret en whistleblowerordning. Vi ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle kan indberette mistanke om uregelmæssigheder eller forhold, som er i strid med lovgivningen. Disse overtrædelser skal normalt rapporteres til nærmeste leder. Det kan af loyalitetshensyn være svært at gå til sin leder med oplysninger eller mistanke om f.eks. andre medarbejderes adfærd.

Derfor har vi etableret en whistleblowerordning, som giver medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere, medlemmer af direktionen, bestyrelsen og øvrige interessenter mulighed for at lave en indberetning helt anonymt, hvis der er tale om mistanke om uregelmæssigheder eller forhold i Gaihede, som er i strid med lovgivningen. Hvis der derimod er tale om mistanke om forhold eller uregelmæssigheder hos vore kunder eller samarbejdspartnere, som f.eks. hos en administrator eller entreprenør, som er i strid med lovgivningen, er det dog samarbejdspartnerens whistleblowerordning, som skal anvendes.

Anonym elektronisk rapportering

For at sikre anonym elektronisk rapportering, er vores whistleblower ordning hostet af en ekstern IT-leverandør og er uafhængigt fra alle andre systemer i Gaihede. Systemet sikrer bl.a. at IP-adresser ikke kan spores samt giver mulighed for løbende anonym kommunikation via pinkode login.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret. Gaihede garanterer, at det ikke vil have negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller forholdet til eksterne som har rapporteret i god tro om faktiske eller formodede lovovertrædelser. Whistleblower ordningen sikrer, at alle indberetninger behandles seriøst og på passende vis af en særlig whistleblower-enhed i Gaihede. Whistleblower-enheden vurderer, hvorvidt indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde og fastlægger herefter passende tiltag og om der er behov for yderligere efterforskning af de forhold, indberetningen angår. Din indberetning vil blive behandlet hurtigst muligt.

HUSK! Der skal være tale om en formodet lovovertrædelse. Hvis der er forhold du er utilfreds med, skal du ikke bruger whistleblower ordningen, men i stedet tale med din nærmeste leder eller med din arbejdsmiljørepræsentant – og ikke bruge whistleblower-systemet. Det kan f.eks. være følgende forhold (nedenstående liste er kun eksempler og er derfor ikke udtømmende):

  • Utilfreds med lønforhold
  • Utilfreds med arbejdsmiljø
  • Samarbejdsvanskeligheder med kolleger og/eller leder
  • Konflikter mellem kolleger og/eller chefer
  • Uenigheder omkring faglighed
Gå til siden 

 

Book møde