Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Fra slidt 30’er-bygning til energirigtig mønsterejendom


Takket være rettidig omhu er en andelsforening i gang med en større energioptimering og makeover med økonomisk støtte fra kommunen.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men den store gule murstensejendom på hjørnet af Statholdervej og Slotsfogedvej i København NV, der huser andelsboligforeningen AB Matosa, er på vej til at blive en mønsterejendom både inde og ude – både på energi, æstetik og indretning.

I løbet af de næste par år skal den 85 år gamle arbejderklasseejendom toptrimmes med etablering af solcelletag, boligareal i tagetagen, nye altaner, udskiftning af stigstrenge og radiatorer, ny kloakering og indretning af gården.

Københavns Kommune giver omkring 5,5 mio. kroner i støtte til energiprojektet og har udnævnt AB Matosa til en mønsterejendom i nordvest.

Se mere om byfornyelsestøtte her.

 

Vi er tæt dialog med rådgiver

Ifølge formand i AB Matosa, Herluf Christensen, er baggrunden for det gennemgribende energiprojekt samarbejdet med os som rådgiver, Vi rådgiver bestyrelser, planlægger og styrer renoveringer.

”Vi har en tæt dialog med vores rådgiver. Der bliver lyttet, drøftet nye idéer og aftalt projekter. Og hvis de bliver vedtaget efter fremlæggelsen på generalforsamlingen, bliver der handlet hurtigt. Som bestyrelse har vi haft stor gavn af at benytte en rådgiver – både i forhold til at renovere på det rigtige tidspunkt, vælge det rette projekt til vores økonomi og til at styre byggeriet. Det har gavnet alle i vores forening,” fortæller formanden.

Herluf Christensen er 74 år og pensioneret buschauffør. Han har boet AB Matosa i 33 år og været formand i 11 år. Der har været rigeligt at se til, og foreningens bestyrelse har knoklet med at vedligeholde ejendommen. I mange år stod de selv for at hyre en entreprenør eller et byggefirma, og så styrede bestyrelsen byggeriet, men i 2016 kom de i kontakt med Gaihede.

 

Formand i AB Matosa har boet AB Matosa i 33 år og været formand i 11 år. Han glæder sig over samarbejdet med Gaihede.

Sparer penge og besvær med en rådgiver i hånden

”Vi skulle have udskiftet vinduer og var ved at finde et byggefirma. De tilbud, vi fik, var dog dyre. Igennem en af vores naboejendomme kom vi i kontakt med Gaihede, og de hjalp os gennem projektet til bedre pris,” fortæller Herluf Christensen, og fortsætter:

”Vi er jo ikke byggefolk i bestyrelsen og kunne sige ja til noget forkert og alt for dyrt. Med en rådgiver fik vi både en bedre pris og en professionel, der kunne holde hånd i hanke med virksomheden, der udskiftede vinduerne. Vi var med hele tiden, men vi skulle ikke på egen hånd tage stilling til komplicerede processer og gennemskue tilbud.” Han er sikker på, at foreningen har sparet både penge og besvær med beslutningen om at have en rådgiver ved sin side.

Det er ikke alle boligforeninger, der gør som AB Matosa. Mange vælger stadig selv at stå for større projekter. Nogle slipper nådigt fra det, men med den kompleksitet, der er i byggeri, er der mange, som får dårlige oplevelser. Det kan være, at byggefirmaet ikke magter opgaven, og der er byggesjusk.

Ofte er der problemer med et overskredet budget. Det kan føre til langvarige tvister med entreprenøren. Til sidst kommer skænderierne internt – og en splittet forening. Det ønsker bestyrelsen i AB Matosa ikke, så de holder fast i rådgiveren.

For bedre at kunne se muligheder i de kommende renoveringer i virkeligheden byggede rådgiveren en lille fysisk model af AB Matosa.

Sådan kom de nye projekter på AB Matosa i stand

”Som rådgiver er det vigtigt, at vi ikke bare sætter noget i gang. At renovere en ejendom på den rigtige måde kræver, at vi tager højde for en række omstændigheder. Ført og fremmest skal vi tjekke bygningen – undersøge anvendte materialer og byggeskik. Vi registrerer hele ejendommen. Derefter vurderer vi, om der er behov for at renovere,” fortæller John Larsen, der er bygherrerådgiver i Gaihede, og fortsætter:

“Som rådgiver er vi bevidste om de offentlige støttemidler, der er til rådighed. Det søgte vi hos Københavns Bygningsfornyelse til energioptimering af AB Matosa, og det fik vi. Kommunen kan se potentialet i at renovere ældre ejendomme i København.”

 

DISSE RENOVERINGER  ER PÅ VEJ

De kommende renoveringer hos AB Matosa planlægges i en bestemt tidsperiode, så den samlede renovering bliver relativt hurtigt overstået. Der kommer nyt tag med solceller og nye boliger, nyt varmesystem, nyt kloaksystem og LAR, nye altaner, og gårdnedgang fra stuen, og efter byggearbejderne kommer en nyindretning af gården.

Alt dette bliver udført igennem sikker styring af rådgiveren, der får det myndighedsbehandlet, indhentet støtte og udarbejdet udbud, der sendes ud til de bedste byggefirmaer i forhold til foreningens økonomi. Der er både arkitekt og ingeniør på opgaven.

Har I brug for rådgivning eller hjælp til at søge om byfornyelsesstøtte kontakt os på 70 22 11 41 eller skriv til info@gaihede.dk

BAGGRUND:

AB Matosa – fra arbejderklasse til en eftertragtet storbybolig

Andelsboligforeningen AB Matosa er en del af ”Tagensbo”-kvarteret i København NV, der blev bygget i årene 1935 til 1938 af den lokale murermester Carlo Colmorten. Han var bygherre på de 11 nye udlejningsejendomme, der kom i området. Projektet var støttet af kommunen, som ønskede bedre boliger til byens mindre bemidlede indbyggere.

Som noget særligt har de 11 bygninger relieffer over deres opgange. Den kendte billedhugger Anker Hoffman var kunstneren bag motiverne af de legende børn. Der er 12 forskellige relieffer, som kan ses i hele kvarteret.

Ejendommen er døbt af en tidlig ejer, som hed Sandgreen. Hans døtre hed Marie og Tove Sandgreen, og det blev til Matosa.
I begyndelsen af 1960’erne tilbød ejeren lejerne at købe ejendommen og ændre det til en andelsboligforening. Det tog de imod, og i 1964 blev AB Matosa født.

I dag er der 55 andele i foreningen – og der bor omkring 120 personer i blokken.

 

Book møde