Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Gør hele jeres ejendom skybrudssikker


AB Dahlerup renoveret

skybrud

Hurtige nødløsninger kan gøre vandskaden værre – læs her om, hvordan I skal skybrudssikre hele ejendommen.

Af Jesper Krog, teknisk direktør i Gaihede, ingeniører og arkitekter

På 150 år er mængden af regnvand ifølge DMI steget med mere end 15 procent fra 650 mm om året til 750 mm. Antallet af skybrud er i tilsvarende stigning og peakede i 2019 med 152 skybrud – et skybrud er 15 mm vand på 30 minutter.

Houston – we’ve got a problem – og det har I og jeres ejendom også.

Hvis jeres ejendom ikke er skybrudsikret, kan I endda få et meget dyrt problem.

Ubehagelig gæst, som ikke vil gå

Uønsket vand i huset er en ubehagelig gæst, som er svært at få til at gå. Det ender ofte med at blive et uoverskueligt problem for hele ejendommen og dens konstruktioner. Derfor skal I handle stille og velovervejet nu – i stedet for i panik efter et skybrud.

Og et par højvandslukkere i kælderafløbene er ikke nok.

Mange tror, at det kun er kælder og kloak, der giver problemer. Det er en fejl. Ved skybrud kommer vand først og fremmest oppefra, og kan skabe problemer alle vegne, hvis bygningen har svage områder.

Nødt til at sikre hele ejendommen

I er derfor nødt til at skybrudssikre hele ejendommen og udearealet. Det er en god investering. Det koster en del mere end bare energi at rydde op efter skybrud, der i løbet af få minutter kan smadre mere, end almindeligt slid har klaret gennem 100 år.

Som byggerådgiver for ejer- og andelsboligforeninger er en af vores og jeres vigtigste redskaber en såkaldt vedligeholdelsesplan over ejendommen, som vi udfører. Den giver en analyse af bygningen inklusive i forhold til skybrudssikring.

Vi tjekker blandt andet de særlige bygnings- og ejendomsdele, I skal have fokus på for at undgå skybrudsskader.

Tag, tagterrasse, skorsten og kviste

De bygningsdele, der er mest udsat – ud over kloakdelen er taget og tagterrasse. Selv om et tag er tæt ved almindeligt nedbør og ser stabilt ud, er det ikke sikkert, at det kan modstå en skylle på mellem 15 og 30 mm i løbet af en halv time.

Det kan være en god idé at lave et tjek af samlinger ved skorstene, kviste og tagrender og nedløb. Og så er der især med flade tage og tagterrasser en naturlig udfordring – vandafledningen skal være i orden.

Så få styr på taget – en brist her kan forårsage fugt, skimmel og svamp i tagkonstruktion og de øverste lejligheder.

Vinduer og sålbænke

Som med alt andet i jeres ejendom er der ofte udfordringer, hvor forskellige elementer og byggematerialer møder hinanden – især ved vinduer, fuger og sålbænke. Utætte, ikke vedligeholdte vinduer og fuger giver vand direkte adgang til boliger og hulrum i murværk med risiko for fugtskader til følge.

Altaner

Altaner er et helt kapitel eller endda en hel historie for sig selv. Både selve altankonstruktionen og forkerte hældninger kan skabe store vandproblemer i lejligheden, for ejendommens facader og med altanens stabilitet.

Terrænniveau og kloakker

Og så er der selvfølgelig store udfordringer, når vi nærmer os der, hvor bygningen møder jorden og derunder.
Ud over klassikeren med opstigende kloakvand grundet overfyldte offentlige kloakrør, er der alle de andre ting, I skal tage højde for. Det kan være kældervinduer, lyskasser, afløb og så er der altid store udfordringer med kældertrapper ved skybrud.

Endelig skal I være opmærksomme på stigende grundvandsspejl efter en periode med skybrud eller megen nedbør.

Der er mange gode løsninger

Så fik vi gennemgået nogle af de store udfordringer, I kan have med jeres ejendom i tilfælde af skybrud. Men fortvivl ikke – der er løsninger.

Jeg gennemgår her et par løsninger, som vi som byggerådgiver og projektleder har styret i mål, og som har bevist deres effekt i adskillige skybrud siden.

Den første er en opgave hos en større ejerforening i Kokkedal, der hedder EF Nordhøjparken.

Flade tage og problemer ved terræn – EF Nordhøjparken

Ejendommen har flade tage med få afløb placeret på midten af tagene. Afløbene kunne ikke følge med ved kraftig regn. Så der samledes store mængder vand på taget, som sev ind i ejendommen.

På taget var der desuden ovenlysvinduer og installationer, som lå under tagkanten. Det betød, at de lå under vand ved skybrud.

For at løse problemerne blev der udført følgende tiltag:

  • Etablering af overløbssikring i gavlene. Overløbssikringen gør, at vandet bliver ført væk fra taget, når det når en vis højde.
  • Ovenlysvinduerne og installationerne blev hævet, så de nu ligger på et niveau, der er over tagkanten.

Solidariske klimaløsninger – byggesagsarkiv på Islands Brygge

En anden lidt mere special sag var på Islands Brygge, hvor vi hjalp Københavns byggesagsarkiv med en særlig løsning, som er en såkaldt solidarisk løsning.

Her tager bygningsejeren sig af det regnvand, som falder på egen matrikel, og gemmer på det til der atter er plads i den offentlige kloak. Vandet bliver ikke bare skubbet videre til naboer, som man eksempelvis gør det det med et højtvandslukke.

I løbet af to år havde København teknik- og miljøforvaltning i Njalsgade oplevet hele fire oversvømmelser, der ramte deres byggesagsarkiv.

Bygningen var en udfordring at skybrudssikre, da den tilhørende gård er asfalteret. Det betød, at regnvandet skulle ledes ud i hovedkloakken, der hurtigt blev fyldt op, og så røg vandet tilbage til bygningen og ned i kælderen.

Det var derfor nødvendigt at tænke i nye baner og finde en måde at opbevare vandet på, indtil det er muligt at pumpe det over i kloakken eller i stedet bruge det til genanvendelse. Blandt andet bruges vandet til spuling af veje og kloakker.

Nede i kælderen var en tom cykelkælder, og så fandt vi på en løsning med at lave to kæmpebassiner i rummet. De er installeret og dimensioneret, så de kan opbevare overskudsvandet, når der kommer et skybrud.

 

Husk også at tænke i LAR-løsninger

Denne løsning er et meget godt eksempel på de ting, vi skal tænke over, når en ejendom skal modstå kommende skybrud. Og så har vi endda ikke nævnt de mange af vores projekter, hvor regnvandet går fra at være en gene til at være en ressource, der kan bruges til bække, søer og spændende udearealer. Disse projekter går under navnet LAR-løsninger. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand.

Se mere om LAR 

Læs også
Bæredygtig renovering skal være mere end tom snak – Gaihede

Book møde
Clear
Cache