Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Gør ejendommen klimasikker med vores hjælp


Vores vejr er i voldsom forandring. Det skal I som ejendomsejere beskytte jer imod. Det er nødvendigt at skybruds- og klimasikre jeres bygning og omgivelser. Det sparer jer for dyre skader og gør jer trygge. Vi kan hjælpe jer.

Vores klima er under forandring, og det betyder, at I som ejendomsejere skal sikre jeres ejendom, så der ikke kommer dyre skader og gener.
Først lidt vejrfakta:

 • Vi oplever generel stigning i årlig nedbør på ca. 100 mm siden midten af det 20. århundrede.
 • Flere skybrud – de sjældne ’10-års regn-hændelser’  kommer nu 1,3 gange i samme periode.
 • I 2023 blev der anmeldt 22.000 skader forårsaget  af vand –  højeste antal siden skybruddet 2011.
 • Vintermånederne har markant stigning i nedbør.
 • Sommerperioderne har større variation med meget våde og meget tørre perioder.

 

Hvad betyder det for jer

Ganske kort betyder det, at I skal klimasikre jeres ejendomme.
Her er fem gode grunde:

 1. Undgå vandskader:
  Skybrudsikring reducerer risikoen for oversvømmelser og vandskader, som kan medføre store økonomiske tab.
 2. Øget ejendomsværdi:
  Velbeskyttede ejendomme opretholder og kan endda øge deres markedsværdi.
 3. Lavere vedligeholdelsesomkostninger:
  Forebyggelse af skader mindsker behovet for dyre reparationer og vedligeholdelse over tid.
 4. Billigere forsikring:
  Klimasikring glæder jeres forsikringsselskaber og kan betyde at I kan forhandle om mindre præmie eller undgå stigning.
 5. Fremtidssikring:
  Beskyttelse mod stigende ekstreme vejrfænomener sikrer ejendommens levedygtighed og værdi i fremtiden.

Hvis I vil høre mere om det, så kontakt vores ekspert bygherrerådgiver og markedschef John Larsenjl@gaihede.dk Telf. 40 59 41 41

Se mere om skybrudssikring her

 

Book møde