Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Gør renoverings-tanke til handling nu


JULEHILSEN Kom i gang med jeres renoveringer, inden byggematerialer bliver for dyre, og der for alvor kommer flaskehals i byggeriet. Sådan lyder det gode juleråd fra ledelsen i Gaihede i denne julehilsen.

Julehilsen fra teknisk direktør, Jesper Krog, og adm. direktør Mogens C. Ramsløv

For mange kommer det stadigvæk som en overraskelse, men sandheden er – julen er ikke længere ’lige om hjørnet’ den er nu ’over os’, og dermed vinker et nyt år forude.

På mange måder har det forgangne år været et fantastisk år. Vel ikke kun ”en dans på roser”.  Vi har levet under svære restriktioner, der har gjort det svært for ejendommes beboere at mødes og træffe beslutninger i forhold til renovering og vedligehold.

Vedligehold jeres ejendom

Det bringer mig til, hvilket jeg ikke kan lade være med, når jeg har chancen, at opfordre til, at man vedligeholder sin ejendom. En pæn og velholdt ejendom giver ikke blot langt bedre livskvalitet for beboerne. Set ud fra et investeringsmæssigt synspunkt er det også en af de bedste investeringer, man kan foretage sig. En pæn og vedligeholdt ejendom er langt mere værd, end en ejendom der står i forfald.

Overvejelserne omkring vedligehold og renovering skal således ikke kun blive ved tankerne. De skal føres ud i livet.

Lige nu er der ekstra god grund til at få gjort tanke til handling. Vi er i en situation, hvor der er meget høj aktivitet i byggeriet, hvorfor det er svært at finde fornøden og kvalificeret arbejdskraft, om man ikke er ude i god tid.

Priserne vil fortsat stige

Ej heller ser det ud til, at priserne vil falde, tværtom ser priserne ud til fortsat at stige. Dette sammenholdt med at alt erfaring viser, at det kun bliver dyrere at udskyde at renovere og vedligeholde. Dette dels grundet stigende driftsomkostninger, dels at ejendomme blot nedbrydes yderligere, hvorfor renoveringsprojektet og dermed omkostningerne bliver større over tid.

Hertil hele problematikken omkring bæredygtighed og energirenovering. Ikke nok med at det ofte er en god investering, så giver det også højere komfort og dermed igen højere livskvalitet. Som noget nyt forlyder det faktisk, at det fremover bliver vanskeligt at optage lån for renovering af ejendomme, om de ikke er bæredygtige bl.a. i forhold til energiklasse.

Dette med begrundelse i at udlånspolitikken kædes sammen med bæredygtighed, hvor der stilles krav til at x-antal procent af alle udlån skal være grønne lån for at opfylde pengeinstitutternes CSR-politik.

Med andre ord, tænk ikke for længe over om der skal renoveres eller ej, få sat gang i jeres projekter, hvad enten I er beboer, ejer eller administrator.

Vi står til rådighed – din ejendom, vores ansvar

I Gaihede står vi naturligvis til rådighed med god rådgivning. Vi er klar til at løfte jeres projekter og dermed drømme om den perfekte ejendom.

Som vi siger i Gaihede – din ejendom, vores ansvar.

Med disse ord ønsker alle os fra Gaihede jer en glædelig jul og et godt nytår.
Vi glæder os alle til at arbejde sammen med jer i det nye år.

Hvis I her lyst til at høre mere. om hvad vi kan gøre for jer, så ring 70 22 11 41

Book møde