Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Nørrebro-ejendom står igen markant i gadebilledetTakket være en vedligeholdelsesplan og veludført 5 års-plan står 115 år gammel ejendom knivskarp i dag.

På hjørnet af Lundtoftegade og Hillerødgade på Nørrebro i København ligger en ejendom, som stikker af fra resten af kvarteret på den gode måde. Efter flere renoveringer står bygningen fra 1906 helt skarp. Ejendommen udstråler stil, balance og overskud.

Og det er da også en tilfreds og stolt formand for andelsforeningen AB Falcken, der viser foreningens bygning frem. Boye Schnack har boet i ejendommen i 31 år og været formand i 7 år.

”Vi er selvfølgelig glade for, at vores ejendom står så flot i dag. Vi har altid haft som målsætning, at bare fordi det er Nørrebro, behøver den ikke ligne en saneringsparat ejendom,”, siger han med et smil.

Vi er i mål, og alle er tilfredse

De seneste fem år har været en hektisk og udfordrende periode for både ham som formand, bestyrelsen og alle beboere i de 40 andelslejligheder i den 115 år gamle ejendom.

”Renovering med store stilladser hele vejen rundt og håndværkere inde i folks boliger er selvfølgelig anstrengende- især i en periode med corona, hvor mange har arbejdet hjemmefra. Men det hjælper på det, når vi ser på bygningen i dag. Vi er i mål med en række projekter, og alle virker tilfredse”, siger han.

Godt samarbejde med Gaihede

Boye Schnack er tilfreds med styringen af projekterne, som vi i Gaihede, ingeniører & arkitekter, stod for.

”Samarbejdet med Gaihede har været en god oplevelse. Vi havde ikke kunnet klare os uden dem. Jeg vil på det kraftigste anbefale at samarbejde med en rådgiver, hvis man sidder i en bestyrelse og skal i gang med en større renovering. Vi er jo ikke professionelle, og renoveringer er komplekse, så det ville aldrig være gået godt uden en rådgiver”, siger han.

Han fremhæver også samarbejdet mellem bygherre, rådgiver, administratoren NewSec og byggefirmaet Byens Tag & Facade, der blev valgt som den udførende entreprenør på opgaven.

En vedligeholdelsesplan er et godt redskab

Renoveringerne af ejendommen er kommet i gang, efter foreningen fik lavet en vedligeholdelsesplan.

”Før i tiden var det ret tilfældigt, hvilke ting, der blev lavet på bygningen. Det var meget akutte løsninger. Hvis der var et problem, så ringede man efter en håndværker, som man kendte, og så blev det ene problem håndteret – og andre områder blev forsømt. Det medførte, at vi til sidst boede i en ejendom med en række udfordringer som fugtskader og forældede VVS-installationer”, forklarer han.

Da Boye blev formand for 7 år siden, fandt han via landsorganisationen for andelsboligforeninger ABF frem til, at AB Falcken havde brug for en såkaldt vedligeholdelsesplan. Det er en overordnet plan over akutte og nødvendige renoveringer, der tager hensyn til både bygning og økonomi.

Han kontaktede Gaihede, der foretog et grundigt tjek af hele ejendommen og lavede en vedligeholdelsesplan for de kommende år.
”En vedligeholdelsesplan er et meget brugbart redskab til en ejendom som vores. Her var planlagt en 5-års plan. Ud fra den kunne vi vedligeholde og renovere vores ejendom til rette tid. Samtidig fik vi mulighed for planlægning af økonomien fremover”, fortæller formanden.

Ejendom af høj værdi

Igennem de senere år gennemførte foreningen en række renoveringsprojekter. Skorstenene blev fikset – faldstammerne blev renoveret og relinet – og senest var der den store renovering med udskiftning af tag, forstærkning af tagkonstruktion, rensning og renovering af facader for og bag og endelig udskiftning af vinduer.

Foreningen havde ingen opsparing, så den har lånt til projekterne. Alt i alt er boligafgiften, som det hedder på andelsboligområdet, steget fra et lavt niveau med 8 procent 6 år i træk, hver gang støttet af generalforsamlingen, som udmærket kunne se vigtigheden af de væsentlige renoveringsprojekter.

”Vi bor nu i en ejendom af høj værdi, og som samtidig er god at bo i”, fortæller han.

Skaffede hussvamp af vejen

Boye Schnack er glad for forløbet af renoveringen. Undervejs i renoveringen har der dog været overraskelser, som der altid gemmer sig i ældre ejendomme.

Blandt andet fandt rådgiveren hussvamp i en del af tagkonstruktionen og ned i to af de øverste lejligheder. Her var man nødt til at genhuse beboerne, mens træbjælker og andre materialer med hussvamp og i nærheden af den blev fjernet.

Det var en udfordring, men han er lettet over, at det blev fundet.

”I ældre ejendomme er der mange overraskelser. Men alt er blevet håndteret. Og vi er blevet indviet i tingene af rådgiveren, så vi altid var velinformerede. Vi var altid godt klædt på til de møder, vi deltog i som bygherre. Samtidig var vi velinformeret, når vi i bestyrelse skulle fortælle resten af beboere, hvad der skete undervejs. At samarbejdet fungerer er altafgørende, og det har fungeret”, siger Boye Schnack.

Se film af den flotte renovering af AB Falcken på Nørrebro

FAKTA: Renoveringer på AB Falcken

Igennem de seneste fem år er der bl.a. udført følgende renoveringer på AB Falcken i samarbejde med Gaihede.

  • Renovering af faldstammer med blandt andet relining
  • Renovering af skorstene
  • Renovering af oprindelig tagkonstruktion og nyt tag med naturskifer
  • Komplet facaderenovering – afrensning, omfugning, renovering af friser og stuk
  • Vinduesudskiftning – nye træalu-vinduer, der er isolerende og lyddæmpende
Book møde