Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AAB afd. 43 Undersøgelse for miljøskadelige stoffer på bygningen

Projektbeskrivelse: 

Afdelingen var indtil for få år siden dobbelt så stor, da den bestod af yderligere 2 højhuse. Disse 2 højhuse blev dog sprængt i maj 2012, da deres tilstand var så kritisk, at de ikke stod til at redde.

10 år tidligere havde hele afdelingen påbegyndt en helhedsplan med ansøgning i Landsbyggefonden, men pga. situationen med de 2 højhuse og deres tilstand blev helhedsplanen sat i bero, og renoveringsbehovet i lavhusene blev sat på standby. Afdelingen havde dog et ønske om at genoptage muligheden for ansøgning i Landsbyggefonden.

Fase 1, der bestod af en teknisk udredning til helhedsplanen, er udført. Alt tilgængeligt materiale fra hele byggeriet blev indsamlet via kommunens, afdelingens og AAB’s arkiv. Herunder blev alle problemer og byggesager gennem tiden gennemgået. Derudover blev alle bygningsdele på alle blokke efterset, og alle problemer og skader blev registreret. Der blev derudover foretaget en grundig undersøgelse for miljøskadelige stoffer på bygningen, hvor én blok blev valgt som reference blok.

Alle undersøgelser, registreringer og viden blev samlet i en rapport, og anbefalede arbejder blev budgetteret klar til indsendelse af Skema A til Landsbyggefonden.

Beboerhåndtering:

Alle boliger var beboet under registrering af disse. Der blev i boligerne udtaget prøver for miljøskadelige stoffer såsom bly, PCB, klorede paraffiner mv. Beboerne blev hele vejen igennem forløbet holdt orienteret om opgaverne, således at de kunne føle sig trygge og oplyst.

Der blev udført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboere, så de havde mulighed for at oplyse, hvilke problemer de mente, der var i deres bolig, samt hvilke ønsker de kunne have til en gennemrenoveret bebyggelse.

Projektinformation

Beliggenhed

AAB afd. 43

Rådgivningsrolle

Bygherrerådgiver

Antal boliger

 318 boliger
Book møde