Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AAB afd. 54 Klimatilpasningsprojekt i form af lokal afledning af regnvand, kloakrenovering, optimering og forskønnelse af udendørs fællesarealer

Boligforeningen AAB afd. 54 stod med udtjente kloakker og udearealer. Regn- og spildevandskloakkerne var nedbrudte med mange kritiske skader. Belægningerne på udearealerne var nedslidte og ujævne, ligesom der manglede bærelag. Ved kraftig regn formede der sig store vandsamlinger på udearealerne. Der havde været tilfælde af vandindtrængning i bygningerne, især ved kældertrapper.

Gaihede blev valgt til at projektere arbejderne og føre tilsyn med udførelsen. Da belægninger mv. alligevel skulle graves op, valgte vi at supplere den eksisterende helhedsplan for området med skybrudssikring og håndtering af regnvand på baggrund af Ballerup Kommunes klimatilpasningsplan.

Resultatet er, at beboerne nu står med:

  • Flere kilometer kloaknet, der er renoveret ved strømpeforing
  • Ny flisebelægning og nye strøg omkring bygningerne, hvor regnvand hurtigt og effektivt bliver ledt væk på en æstetisk måde
  • Et boligområde, der er fremtidssikret for afledning af regn- og spildevand
  • Kældre, der er sikret mod vandindtrængning
  • Udendørs fællesarealer med forbindelsesstier og små nicher, der skaber sammenhæng i hele området, og som indbyder til aktiviteter og fællesskab.

Der er således pustet nyt liv i fællesarealerne, og de mange små områder og grønne arealer bliver brugt som mødesteder, sansehaver, legeområder og lignende, og samtidig er de med til at aflede og opsuge regnvand. En anden gevinst ved forvandlingen af udearealerne er, at knallert- og cykeltrafik er blevet begrænset, så det er mere sikkert for alle at færdes i området.

Projektinformation

Beliggenhed

Ballerup

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

944

Status

afsluttet 2018
Book møde