Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Bentzonsvej 35

Altaner

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af etablering af 9 altaner mod gården med følgearbejder. Altanerne blev udført i lakeret, sort aluminium med en håndliste i hårdttræ og bunde af kassetteprofiler i ulakeret aluminium. Altanerne blev fastgjort gennem indspændt stål i murværket.

Gaihedes opgave bestod i gennemgang af tilbud fra altanentreprenøren, fagtilsyn med arbejdets udførelse, kvalitetssikring samt byggemøder med entreprenøren. Altanentreprenøren var ansvarlig for at søge myndighedsgodkendelse samt efterleve de krav, som blev opstillet i byggetilladelsen. Entreprenøren skulle derfor dokumentere overholdelse af kravene i byggetilladelsen over for Gaihede for godkendelse af arbejdet.

Gaihede varetog derudover gennemgang og godkendelse af entreprenørens faktura samt den månedlige budgetopfølgning. Endelig varetog Gaihede afholdelsen af afleveringsforretning, afsluttende byggeregnskab samt af 1-årsgennemgangen.

Beboerhåndtering:

Boligerne var beboet under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet.

Gaihede sørgede for at godkende alle varslinger fra entreprenøren til beboerne, hvormed det blev sikret, at disse var fyldestgørende samt skrevet i et sprog, som beboerne let kunne forstå.

Læs Gaihedes 8 gode råd før opsætning af altaner her.

 

Læs mere om altaner her.

 

Projektinformation

Beliggenhed

AB Bentzonsvej 35

Rådgivningsrolle

Bygherres tilsyn og økonomistyring

Antal boliger

10 boliger
Book møde