Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Boyesgade 3-11 Byfornyelse, renovering og efterisolering af facader og vinduer, omfangsdræn, renovering af gård. VVS.

Facade- og gårdrenovering

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af en byfornyelse af andelsboligforeningen Boyesgade 3-11 og omfattede en komplet renovering af soklen samt etablering af et nyt omfangsdræn mod gaden. Derudover blev facaderne afrenset, gård- og gadefacaden blev udkradset og omfuget komplet, og de frie gavle mod naboejendommene blev efterisoleret og pudset.

De eksisterende vinduer blev opdelt i to klasser; 1) eksisterende, der kunne malerrenoveres, og 2) elementer, der skulle udskiftes. Der blev ved udskiftningen af vinduerne produceret nøje kopier af de eksisterende vinduer, således at alle ejendommens vindueselementer havde det samme udtryk efter renoveringen.

Hoved- og køkkentrappedøre blev også renoveret, og enkelte af disse blev udskiftet, da de blev vurderet til at være for nedslidte til renovering. Belysningen omkring døre og indgange blev ligeledes udskiftet.

Den eksisterende varmecentral og kælder blev desuden gennemgået for manglende og defekt teknisk isolering samt energioptimeret.

Endelig blev forgården renoveret og udført med nye delvist permeable belægninger, udført i henholdsvis asfalt og chausse i påfugleforbandt. Det eksisterende springvandskar blev desuden afrenset og nænsomt renoveret, således det fremstår som nyt.

I forbindelse med renoveringen af forgården blev der fundet olieforurening omkring en gammel olietank, der igennem årene havde lækket olie. Gaihede sørgede i denne forbindelse for at igangsætte en række omfangsbestemmende undersøgelser, hvormed det var muligt at fjerne olietanken og den forurenede jord for derefter at renovere forgården.

Samtlige kloakker blev under projektet gennemgået for skader og udbedret samt suppleret med ekstra brønde og ledninger, hvor dette var nødvendigt.

Efter opstarten af projektet oplevede foreningen problemer med rotter i kloakkerne. Gaihede sørgede derfor for, at der blev monteret rottestop samt automatiske rottefælder i kloakkerne sideløbende med udførelsen af de planlagte projekter. Dette betød, at rotteproblemet var løst inden afslutningen af de planlagte projekter.

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den overordnede beboerorientering i forbindelse med projektet, hvormed beboerne blev informerede om formålet og processen for dette. Derudover varetog Gaihede naboorienteringen, hvormed naboejendommene blev informerede omkring projektet og de gener, der kunne opstå i forbindelse med dette.

Da boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, blev disse tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Dog opstod der uforudsete udfordringer i form af forekomst af rotter i kloakken og en lækkende olietank i forgården.

Gaihede sørgede for at håndtere disse udfordringer samt for at give bestyrelsen ekstra information omkring disse og processen for løsningen af dem, så bestyrelsen kunne føle sig tryg og informeret gennem hele forløbet.

Hør bestyrelsesmedlem i AB Boyesgade 3-11, Kirsten Pedersen, fortælle om proces og resultat her.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med byfornyelse.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Boyesgade 3-11

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

89 boliger

Status

Afsluttet
Book møde