Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Falcken Renovering af tag, komplet facaderenovering, vinduesudskiftning, håndtering af miljøfarlige stoffer

Projektbeskrivelse

Renoveringerne af ejendommen er kommet i gang, efter foreningen fik lavet en vedligeholdelsesplan – udarbejdet af Gaihede.

Det gamle tag af eternitskifer og tagpap er blevet udskiftet til nyt naurskifertag. Den eksisterende trækonstruktion er bevaret og forstærket. Der er gennemført sanering for hussvamp i en mindre del af tagkonstruktionen og i berørte lejligheder.

Der er lavet en komplet facaderenovering af ejendommen, omfattende omfugning, og renovering af de mange arkitektoniske elementer på facaden. Nye udsmykninger på facaden (kopi af de oprindelige, som Gaihedes rådgiver fandt under arbejdet), nyt puds på underfacaden efterfølgende malet med silikatmaling og givet antigraffiti behandling.

Vinduerne er udskiftet til energirigtige træalu lavenergivinduer. Denne løsning er valgt af hensyn til at minimere fremtidige udgifter til udvendigt vedligehold og forbedre den termiske komfort i lejlighederne. Mod gaden er vinduerne desuden forsynet med lydruder, ligesom der er isoleret og lydtætnet i lysninger.

Generelt er der valgt løsninger, der er gode og langtidsholdbare med henblik på både at opdatere og sikre fastholdelse af ejendommens originale udseende bedst muligt.

Bl.a. grundet asbest i det gamle tagmateriale blev ejendommen undersøgt for miljøfarlige stoffer før renovering og dette blev forskriftsmæssigt håndteret.

Facaderenoveringen er en del af et større renoveringsprojekt af ejendommen. Der også har inkluderet renovering og inlining af faldstammer og renovering af skorstene.

Læs historien om ejendommen og interview med bestyrelsesformanden

Se video om projeket

Projektinformation

Beliggenhed

Lundtoftegade/Hillerødgade/Asminderødgade

Rådgivningsrolle

Teknisk rådgivning og bistand

Antal boliger

40

Status

Afsluttet 2020
Book møde