Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Falken Udskiftning af vinduer I 30 lejligheder

Beskrivelse af projektet:

Projektet bestod af en udskiftning af vinduer i lejligheder. Valget af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev i denne sammenhæng taget i samarbejde med bestyrelsen. Under forløbet blev der yderligere løbende afholdt møder med bestyrelsen/byggeudvalg, og information/varslinger blev givet til beboerne. Valg af vinduesdetaljer m.v. blev taget i fællesskab med afdelingsbestyrelsen. De beboervalgte var således været fuldt inddraget i hele processen fra forundersøgelsen til den færdige løsning.

Beboerhåndtering:

Alle boliger var beboet under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev udført varslinger, løbende orientering m.m. Selve de- og nymonteringen af elementer i den enkelte bolig udførtes inden for 4 sammenhængende arbejdsdage, og alle arbejder i den enkelte bolig var afsluttet inden for 10 sammenhængende arbejdsdage.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Falken

Rådgivningsrolle

Totalrådgivning

Antal boliger

30
Book møde