Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Falkoner Alle 49/Sindshvilevej 1

RENOVERINGSARBEJDER

Beskrivelse af projekt:

Projektet omfattede totalrenovering af gadefacade over gesimsbånd over stueetagen, hvilket blandt andet inkluderede flere facadegesims, udbedring af sålbænke og udsmykninger over vinduer, samt efterfugning af murværk. Yderligere blev gade- og gårdvinduer i alle lejligheder, opgange og i fællesrum udskiftet. Der blev derudover renoveret, udskiftet og nedtaget skorstene, samt foretaget en renovering af taget og udskiftning af tagvinduer.

Beboerhåndtering:

Valg af renoveringsbehov, forbedringsarbejder, materialer og kvalitet blev foretaget i samarbejde med bestyrelsen. Der blev derudover løbende afholdt møder i forløbet med bestyrelsen, samt afgivet information/varslinger om byggesagen til beboerne.

Projektinformation

Beliggenhed

Falkoner Alle 49/Sindshvilevej 1

Rådgivningsrolle

Totalrådgivning
Book møde