Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Hindegade og Fredericiagade

Udskiftning af tag og renovering af kviste

Projektbeskrivelse:

Projektet omfattede en udskiftning af tagbelægninger og efterisolering af tagkonstruktion. Yderligere fandt en renovering af kviste, brandkamme, m.v. sted, samt en udskiftning af tagvinduer og en nedtagning af skorstene.

Derudover blev vinduer og døre i resten af bygningen renoveret og malet. Butiksfacader blevet yderligere renoveret, gavlene blev efterisoleret, og der blev lavet mindre renoveringer på den øverste del af facaderne. Endeligt blev køkken- og hovedtrapperne renoveret.

Beboerhåndtering:

Valget af renoveringsbehov, forbedringsarbejder, materialer og kvalitet foregik i samarbejde med bestyrelsen. Der blev derudover afholdt løbende møder i forløbet med bestyrelsen/byggeudvalg, og der blev givet information/varslinger om byggesagen til beboerne.

Projektinformation

Beliggenhed

Hindegade og Fredericiagade

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

35 boliger
Book møde