Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Julius Udskiftning af vand og afløbsinstallation. Etablering af ny varmecentral

VVS-RENOVERING

Beskrivelse af projektet:

Projektet bestod af en udskiftning af ejendommens installationer for vand og afløb, samt en renovering og sammenlægning af ejendommens to varmecentraler. Derudover blev der foretaget en udskiftning af et antal ældre radiatorhaner samt en indregulering af det eksisterende 1-strengede centralvarmeanlæg. Ydermere blev der monteret nye individuelle målere for brugsvand i alle lejligheder og erhverv.

Beboerhåndtering:

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev i denne forbindelse etableret midlertidige foranstaltninger, herunder toilet/bademuligheder.

Der blev yderligere foretaget afdækning af individuelle brugerønsker, beboermøder, varslinger, løbende orientering m.m. Valg af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med bestyrelsen. Endeligt blev der afholdt løbende møder i forløbet med bestyrelsen/byggeudvalg, samt informationsmøder for beboerne omkring byggesagen.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Julius

Rådgivningsrolle

Teknisk rådgivning og bistand

Status

Afsluttet
Book møde