Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Kvintus Udskiftning af tag, kviste, vinduer og nye fuger i facaden

Tag, kviste og altaner samt nye fuger i hele facaden

Beskrivelse af projektet:

Komplet udskiftning af tag og kviste, nye fuger i hele facaden, udvidelse af tagterrasser og etablering af franske altaner, delvis udskiftning af vinduer, malerbehandling af vinduer, samt efterisolering af kælder.

Beboerhåndtering:

Valg af renoveringsbehov, forbedringsarbejder, valg af altantype og kvalitet i samarbejde med bestyrelsen. Løbende møder i forløbet med bestyrelsen/byggeudvalg og information/varslinger om byggesagen til beboerne.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Kvintus

Rådgivningsrolle

Totalrådgivning
Book møde