AB MAtosa fuld
Helhedsrenovering AB Matosa
Matosa

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Matosa Helhedsrenovering - Byfornyelse - Energirenovering

Det er i efteråret 2020 besluttet at gennemføre en helhedsrenovering af den klassiske ejendom fra 1935. Byfornyelsen har givet 5,5 mio. kr. i tilskud til renoveringen, da AB Matosa renoveres til demonstrations-projekt. Dette sker da helhedsrenoveringen omfatter energirenovering og etablering af solceller på taget.

Helhedsrenovering

Helhedsrenovering af taget omfatter nedrivning af eksisterende tagbelægning, undersøgelse for svampeangreb, forstærkning af spærkonstuktion. Etablering af ny tagbelægning med etablering af solceller på den sydvendte tagflade og isolering af taget. Desuden udskiftes tagvinduer, inddækninger og tagrender.  Der er i projektet valgt at bruge røde solcelletegl og vingetegl som tagsten. Solcellerne vil levere grøn strøm til fælles vaskerum  og opgangslys, og skal på sigt aflaste den enkelte beboers elforbrug. Brugen af solcelletegl er medvirkende til at projektet tjener som et demonstrationsprojekt i Nordvest.

For at udnytte eksisterende loftrum i ejendommen er det besluttet, at boliger på 4. sal får mulighed for at udvide deres bolig ved at knopskyde op i tagetagen. Dette giver foreningen ekstra indtægter og en samlet værdistigning på ejendommen. Projektet omfatter udover den ny tagkonstruktion og indvendig beklædning, forstærket og lyddæmpet etageadskillelse samt etablering af indeliggende opholdsterrasser.

Der foretages desuden efterisolering af facaden.

Renovering af varmesystem

Ejendommens oprindelige 1-strengs varmeforsyning giver udfordringer i nogle af boligerne. Det skiftes til et 2-strengs anlæg, for at sikre stabil fremføring af varme til alle boliger. Med det nye varmesystem er det muligt at sænke fremløbstemperaturen i vandet grundet cirkulation. Det bidrager til bedre komfort i boligerne, og sparer desuden på varmeregningen, ligesom strafafgifter fra forsyningsselskabet undgås.

Altaner udskiftes

Altanerne fra 1982, der var bygget med en levetid på 20 år, var i så dårlig stand, at renovering var nødvendig idet den bærende konstruktion var tæret. Derfor igangsættes nedrivning af eksisterende altaner og etablering af nye og større altaner. Projektet koordineres med etablering af nyt gårdmiljø.

Desuden renoveres trapper og kældertrapper.

Kloak og udeområder

Kloakker og brønde renoveres, da der var konstateret indtrængende vand i kælder, og TV inspektion bekræftede kloak-problemer.  Efter kloakrenoveringen foretages reetablering af belægninger mv. i udeområdet, og beboere i stuelejlighederne sikres direkte adgang til gårdhaven. Samtidig etableres der regnvandsbede for lokal afledning af regnvand, affaldsøer og byggerum samt en blomsterlund til bier.

Der foretages en samlet renovering af arbejderne for at få byggesagen overstået på én gang og for at undgå gentagne udgifter til etablering af byggeplads.

Læs mere om energirenoveringen hos AB Matosa

Projektinformation

Beliggenhed

Statholdervej 13 m.fl., 2400 København NV

Rådgivningsrolle

Teknisk rådgivning og bistand

Antal boliger

60

Status

Igangværende
Book møde