Njal-Saga_MG_0194-2

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Njal L / Saga A Komplet facaderenovering af bevaringsværdig ejendom

Facaderenovering og vinduesudskiftning

Projektbeskrivelse:

Njal Saga er en komplet facaderenovering og udskiftning af vinduer af meget høj arkitektonisk kvalitet. Projektet blev gennemført med Gaihede som rådgiver for både ingeniør- og arkitektfagene.

Projektet bestod af en totalrenovering af ejendommens facader. Facaderne blev afrenset og pudset om. Desuden blev blomsterfrisen i jugendstil istandsat, og der blev støbt nye blomsterranker.

Den del af ejendommen, som står i blank mur, blev fuget om med en rygfuge.

Desuden blev de originale vinduer udskiftet til nye, mens de originale døre blev renoveret og der blev støbt nye trappetrin og -sten.

Renoveringen af facaden blev gennemført med de arkitektoniske og oprindelige detaljer, som er karakteristiske for ejendommen, der er en markant del af gadebilledet på Islands Brygge. Ejendommen er oprindeligt opført i 1907 og er med en SAVE-værdi på 4 bevaringsværdig og underlagt facadecensur.

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den overordnede beboerorientering i forbindelse med projektet, hvormed beboerne blev informerede om formålet og processen for dette. Derudover varetog Gaihede naboorienteringen, hvormed naboejendommene blev informerede omkring projektet og de gener, der kunne opstå i den forbindelse.

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, hvorfor disse blev tilrettelagt og gennemført så beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet.

Stueetagens erhvervslokaler blev sikret fuld anvendelse under hele renoveringsprojektet.

Se  hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med byfornyelse.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Njal L / Saga A

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

280 boliger
Book møde