Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Parcelbroen Kloak og omfangsdræn

Renovering af kloak og dræn

Beskrivelse af projektet:

Projektet omfattede en renovering af kloak i gården og under bygningen, mens der blev lavet en komplet udskiftning af udvendigt fælles kloaksystem, hvor nye ledninger og brønde blev tilsluttet.

Der blev derudover etableret et omfangsdræn for at sikre mod indtrængen af fugt fra den omkringliggende jord, samt mod yderligere forfald af kældervæggene. Kældervæggene blev i den forbindelse repareret udvendigt.

Derudover blev der lavet fugtstyret ventilering af tørrerum. Endvidere blev der lavet reparationer på skorstene, brandkarme og taget, samt udført partiel udbedring af rådskader i tagetage og kælder.

BEBOERHÅNDTERING:

Boligerne var beboet under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev foretaget afdækning af individuelle brugerønsker, samt lavet beboermøder, varslinger, løbende orientering m.m. Valget af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med bestyrelsen. Endeligt blev der løbende afholdt møder i forløbet med bestyrelsen, og beboerne modtog information om byggesagen.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Parcelbroen

Rådgivningsrolle

Totalrådgivning
Book møde