AB Studsgaarden

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Studsgaarden Facaderenovering og efterisolering

Projektbeskrivelse:

Der er på ejendommen foretaget en facaderenovering inkl. efterisolering af facaderne og en delvis etablering af altaner. Da de oprindelige betonfacader har en meget lille bæreevne i sig selv, er der etableret stålkonsoller på de bærende indervægge. Hele den nye udvendige konstruktion bliver båret af stålkonsollerne alene.

De gamle blokke er blevet arkitektonisk nytænkt med et særligt monteringsmønster, der er inspireret af ”Det Gyldne Snit”-princip. Pladerne er udformet i forskellige størrelser, der danner en samlet figur, som igen har proportionerne i forhold til det gyldne snit. Det giver facaderne et ”levende” udtryk.

Vinduerne blev derudover udskiftet, hvor de nye vinduer blev ”rykket” ud til facadens yderkant, og der blev udviklet nye indgangspartier.

Ejendommen fik yderligere foretaget efterisolering af altangangene og etageadskillelsen mod stueetagen. Derudover blev varmefordelingsanlægget, varmtvandsbeholderen, varmerør og brugsvandsrør i fællesarealerne samt af strengreguleringsventiler efterisoleret, og der blev leveret og monteret nye cirkulationspumper for varme og brugsvand. Ejendommen har dermed fået et løft på energifronten.

Endelig blev der udført el-arbejde omkring fundamenter/facader, ny kælderbelysning samt spændingsregulering.

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den overordnede beboerorientering, hvori det blev gjort klart, hvad formålet med projektet var, samt hvilke ulemper beboerne kunne forvente i forbindelse med projektet. Derudover blev beboerne løbende orienteret omkring projektet, hvormed de kunne føle sig informerede og trygge igennem hele forløbet.

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede færrest mulige gener under forløbet.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Studsgaarden

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

412 boliger
Book møde