Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Svevo

FACADERENOVERING

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af en etablering af omfangsdræn for sikring mod indtrængen af fugt fra omkringliggende jord, samt for at sikre mod yderligere forfald af kældervægge. Derudover blev der udført en renovering af den eksisterende kloak, samt en efterisolering af gavlen. Yderligere blev taget, facader og vinduer gennemgået, og træværk på kviste blev malervedligeholdt. Endeligt blev der lavet en partiel facaderenovering, en udskiftning af eksisterende værn på altaner og en renovering af terrazzo i opgangspartier m.m.

Beboerhåndtering:

Projektet blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev foretaget beboermøder, varslinger, løbende orientering m.m. Valg af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med bestyrelsen. Der blev afholdt løbende møder i forløbet med bestyrelsen/byggeudvalg, og beboerne modtog information/varslinger om byggesagen.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Svevo

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

56 boliger
Book møde