Tjenestemændenes boligforening Kjeldgårdsvej
Kjeldgårdsvej Valby

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Tjenestemændenes Byggeforening Udskiftning af tag og vinduer

Tag- og vinduesudskiftning

Projektbeskrivelse:

Projektet omfattede en udskiftning af taget til nyt tegltag, og der blev i den forbindelse udført en reparation af brandkammene samt foretaget en nedtagning af de eksisterende skorstene for etablering af nye taghætter i tagfladerne.

Derudover blev facade- og tagvinduer samt bitrappedøre udskiftet til nye, og der blev etableret belysning på loftet. Visse facadevinduer blev ikke udskiftet grundet fremtidsplaner om etablering af altaner, som senere er blevet projekteret af Gaihede.

Endelig blev der udført delvise facadereparationer og følgearbejder.

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den generelle beboerorientering, hvori det blev tydeliggjort, hvad formålet med projektet var samt baggrunden for de forskellige ulemper, der kan opstå i forbindelse med et projekt af denne størrelse. Derudover blev der sørget for, at beboerne altid var opdaterede på status for projektet og det videre forløb i forbindelse med dette.

Renoveringsarbejderne blev flere gange i forløbet ramt af storme, hvilket førte visse udfordringer med sig. Gaihede sørgede i denne forbindelse for at give beboerne ekstra information, hvormed de kunne føle sig sikre og informerede i processen.

Efter projektets afslutning modtog hver beboer drifts- og vedligeholdsinformationer for deres nye vinduer, hvormed de har mulighed for at vedligeholde disse efter anvisningerne samt sikre sig et godt indeklima.

Kundeudtalelse:

Bestyrelsen udtaler følgende omkring grunden til, at de valgte Gaihede som deres rådgiver: “Jeres bygningsgennemgang og grundigheden, der blev lagt heri. Ydermere god forklaring og gennemgang af de respektive poster i rapporten. Vi følte os ikke presset på noget tidspunkt, men udelukkende professionelt rådgivet.”

Læs mere om tagrenovering her.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering.

 

Projektinformation

Beliggenhed

AB Tjenestemændenes Byggeforening

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

94 boliger

Status

Afsluttet
Book møde