Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Trekanten ved Søerne Udskiftning af vinduer m.v. på bevaringsværdig og ikonisk ejendom

AB Trekanten ved søerne har sørget for at renovere deres ikoniske Kaj Fisker-ejendom ved søerne i København bygget i 1932. Med renoveringen bliver ejendommen udseendemæssigt ført tilbage til det oprindelige udseende. Dette sker samtidig med en opgradering – til nye energioptimerede elementer, der både forbedrer indeklima og sørger for lyddæmpning mod generne fra Åboulevarden.

Samtlige facadevinduer fra første sal og op er blevet udskiftet til træ-aluvinduer. Normalt vil vi i en bevaringsværdig ejendom forsøge at bevare vinduerne, men da vinduerne hos AB Trekanten ikke var de oprindelige, har det ikke været en prioritet. Træ-alu vinduerne betyder at vedligeholdet bliver lettere og billigere for ejendommen, og de er valgt i en udformning, der ligger så tæt op ad de oprindelige trævinduers udseende som overhovedet muligt. De har f.eks. udseende med kittede false og de oprindelige trækvinduer er reetableret. En markant vinduesdetalje, der forsvandt, da de oprindelige vinduer blev udskiftet i 1985. Det vil sige, at vi sammen med bestyrelsen i renoveringen har lagt væk på at føre ejendommen tilbage til det udseende den havde oprindeligt. Farvevalget på vinduerne bliver også som det var oprindeligt.

Udskiftningen af de ca. 800 vinduer på ejendommen har benyttet fra Glas til Uld- metoden, så de gamle ruder er blevet recirkuleret og givet nyt liv som glasuld-isolering.

De arbejder, der finder sted på ejendommen inkluderer: Udskiftning af vinduer, terrassedøre og døre mod gård. Renovering af vinduer i butiksfacader. Der er foretaget murreparationer omkring vinduer, nye sålbænke og fuger omkring vinduer og døre. Udskiftning af buede facadepartier ved opgange på taget. Den hvide gesims på gadefacaden er blevet delvist ompudset og malet. Der er foretaget facadereparationer, udskiftning af dørtelefoner, montering af kinnekullerender i fortov ved nye nedløb, m.m.

Udskiftningen af de store vinduespartier på taget afventer kommunen.

Beboerhåndtering

Der har gennem hele processen været et rigtigt godt samarbejde mellem ejendommens bestyrelse, administrator og Gaihede.

Gaihede varetog den overordnede beboerorientering i forbindelse med projektet, hvormed beboerne blev informerede om formålet og processen for dette.

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, hvorfor disse blev tilrettelagt og gennemført så beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet.

Stueetagens erhvervslokaler blev sikret fuld anvendelse under hele renoveringsprojektet.

OBS: En del foto er fra før renoveringen.

Foto-credits: Gaihede, Byens Tag og Facade

Projektinformation

Beliggenhed

Åboulevard, Kleinsgade og Rosenørns Allé, København V

Rådgivningsrolle

Teknisk rådgivning og bistand

Status

Igangværende
Book møde