Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Altaner på AB Søjlegården Etablering af altaner i harmoni med udtrykket på ejendommen

Projektbeskrivelse:

Der er blevet etableret 108 altaner på foreningen, med tilhørende følgearbejder inkl. flytning af radiatorer. Her er der tilbudt forskellige individuelle løsninger i lejlighederne, af hensyn til de enkelte beboere.

Altanerne er udført i stål og fiberbeton.

I altanprojektet er der arbejdet på at sikre harmoni og symmetri i udtrykket på ejendommen. Projektet har høj æstetisk værdi og der er lagt stor vægt på udtrykket på gadesiden af bygningen, hvor gesimsbånd og størrelse på altaner er udført i tæt samarbejde med Københavns kommune.
Gadealtanerne er således udført fuldstændig identisk på ejendommens 3 sider

Beboerhåndtering:

Lejligheder var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede færrest mulige gener under forløbet.

10 grunde til at hyre en rådgiver ved altansager

Læs mere om altaner her.

Projektinformation

Beliggenhed

AB Søjlegården

Rådgivningsrolle

Teknisk byggerådgivning og bistand

Antal boliger

108 boliger
Book møde