Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Blegdamsvej 128-130

RENOVERING AF KLIMASKÆRM

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af en renovering af klimaskærmen, hvilket blandt andet omfattede en delvis renovering af facaden herunder gesimser. Underfacaden og soklen på både gade- og gårdsiden blev i den forbindelse malerbehandlet. Den resterende facade blev delvist omfuget, og der blev udbedret revner samt udskiftet af skadede mursten og defekte betonsålbænke.

Der blev desuden foretaget en udskiftning af ejendommens vinduer, hvor de nye vinduer blev udført som træ/alu-kombivinduer med 2-lagsenergiruder. Fire døre blev også udskiftet, mens de øvrige bitrappedøre samt porten mod gaden blev malerrenoveret.

Der blev på ejendommen desuden udført fugtsikring i form af et omfangsdræn, hvor belægningen blev reetableret efterfølgende med fald væk fra bygning mod afvanding/afløbsriste.

I forbindelse med fugtsikringen blev to lyskasser og et brystningsparti mod gaden tilmuret. Ejendommen blev yderligere fugt- og skybrudssikret gennem etablering af højvandslukker samt en delvis renovering af kloakken.

Endelig blev der foretaget en efterisolering af spidsloftet, og hele taget blev gennemgået for løse skifterplader.

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den generelle beboerorientering, hvori det blev tydeliggjort, hvad formålet og baggrunden for projektet var samt de forskellige ulemper, der kan opstå i forbindelse med et projekt af denne størrelse. Derudover blev der sørget for, at beboerne altid var opdaterede på status for projektet og det videre forløb i forbindelse med dette.

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet.

Der blev blandt andet opsat støvskærme i taglejlighederne ved udskiftning af vinduerne for at begrænse støvspredningen. Desuden blev de berørte dele af lejligheden rengjort løbende med arbejdet.

Gaihede varetog derudover naboorienteringen, hvormed naboejendommene blev informerede omkring projektet, og i hvilken grad dette ville påvirke dem.

 

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Blegdamsvej 128-130

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

55 lejeboliger og 4 erhvervslejemål
Book møde