Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

BO-VITA Wilders Plads Tag, vinduer, døre, stigstrenge, varmerør og faldstammer

Projektbeskrivelse:

BO-VITA består af to blokke. Projektet har omfattet forstærkning af tagkonstruktion, udskiftning af teglsten, etablering af fast undertag og oplægning af nye vingetegl. Endvidere er der etableret brandmure i begge blokke.

Vinduer og døre er udskiftet.

Endelig er stigrør vand, varme samt faldstammer skiftet, og udearealerne er blevet renoveret.

Gaihede har varetaget udarbejdelse af tilstandsrapporter, byggeprogram, byggeandragende, udbudsmateriale og beboerinformationsmateriale i renoveringssagen i Lejerbo København,
afd. 218-1, Wilders Plads.  Gaihede varetog tillige fagtilsyn i renoveringsopgaven.

I projektet blev tagkonstruktionen forstærket, teglsten udskiftet og der blev etableret fast undertag. Desuden blev der oplagt nye vingetegl. Endvidere blev der etableret brandmure i begge blokke. Vinduer og døre blev udskiftet.

VVS projektet i ejendommen indebar udskiftning af stigrør til vand og varme samt faldstammer.

Projektet blev koordineret med landskabsarkitekten, der stod for renovering af udearealerne.

Beboerhåndtering:

Beboerhåndtering er sket med tæt samarbejde mellem bygherre og Gaihede, og rådgiveren har været meget opmærksom på at informere beboerne, så de vidste hvordan de skulle forholde sig, og tvivlsspørgsmål kunne afklares.

Bygherre udtaler: “Projektet er gennemført med stor faglighed og præcision. Arbejdet fulgte den aftalte tidsplan og økonomi. Gaihede har gennem hele forløbet været rigtig gode til at inddrage byggeudvalget bestående af beboere, varmemester og bygherre. Gaihede er gode til løbende at holde bygherre orienteret om sagens stade og økonomi. Som bygherre har jeg en god oplevelse af en struktureret projektledelse og høj faglig kompetence.”

Læs mere om tagrenovering her.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering.

Projektinformation

Beliggenhed

Wilders Plads

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

100 boliger

Status

Afleveret juni 2019
Book møde