Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Bredgade 67-69 Facaderenovering

Renovering af gadefacade

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af en komplet renovering af gadefacaden herunder gesimser og støbte udsmykninger. Derudover blev der udført en delvis renovering af de øvrige facader samt foretaget en udskiftning af tagvinduer og resterende vinduer, som replika af de originale.

Desuden blev der udført en gennemgang af taget, herunder renovering af brandkamme og skorstene. Endelig blev der foretaget en  udskiftning af paptag på baghus og efterisolering af spidsloftet med indblæsning af granulat.

Beboerhåndtering:

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, der var tilrettelagt og gennemført således, at der oplevedes færrest mulige gener under forløbet.

Menighedssalen med kirkelige aktiviteter og erhvervslejemål med galleri var ydermere i drift under hele renoveringen.

Der blev endvidere foretaget afdækning af individuelle brugerønsker, afholdt beboermøder, varslinger, udarbejdet månedligt nyhedsbrev m.m. Valget af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med bygherre. Der blev afholdt løbende møder i forløbet med bygherre, samt beboerrepræsentationen.

Læs mere om projektet i vores nyhedsartikel omkring dette her.

Hør sognepræst Daniel Nørgaard fortælle om projektet her.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Bredgade 67-69

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

 24 lejeboliger og 4 erhvervslejemål

Status

Afsluttet
Book møde