Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Den Danske Frimurerorden – Stamhuset Facaderenovering af bevaringsværdig ejendom

FACADERENOVERING

Projektbeskrivelse:

Stamhuset ved Fælledparken blev opført i 1923-27 og er tegnet af arkitekt og Ridder af Dannebrog Holger Rasmussen, der selv var Frimurer. Det repræsenterer på smukkeste vis sin tids arkitektoniske absolut fremherskende tendenser, og er således en vigtig og bevaringsværdig repræsentant for et årti, der blev kendt for en rivende udvikling i alle dele af det danske samfund, og hvorfra der kun er få større arkitektoniske perler bevaret.

I renoveringen var det vigtigt at genskabe bygningens udtryk som for 85 år siden, hvilket krævede stor omhyggelighed i valget af byggematerialer og arbejdsprocesser. Blandt andet blev der i renoveringen af facaden anvendt byggeteknikker, som var meget brugt på den tid, men som sjældent benyttes i dag.

Endvidere blev der også fundet Ølandssten med samme farvespil og overflade som Stamhusets flotte originale indgangsparti. Desuden blev tagnedløb og sålbænke genskabt af kobber, som de originale, hvilket er endnu et udtryk for den høje kvalitet i anvendte byggematerialer fra opførelsen.

Projektet omfattede en restaurering af klimaskærmen og energioptimering samt en komplet restaurering af facaden i palæpuds. Der blev i denne sammenhæng udskiftet vinduer til nye med koblede rammer samt udført natur- og kunststensarbejder ved udskiftning af hovedtrappen i Ølandssten. Der blev desuden foretaget en restaurering af søjlebaser i kalksandsten samt volutter, søjlehoveder og gesimser i sandsten og kunststøbte sten.

Derudover blev der udskiftet tagrender, nedløb, sålbænke og inddækninger af kobber. Endelig blev varmecentralen udskiftet, et fremtidssikret sikringsanlæg blev etableret, og der blev udarbejdet et projekt for konservering af vægmalerier.

Dialog med bygherrer og brugere:

Der blev afholdt beslutningsmøder med byggekomité, koordineringsmøder med husets driftspersonale samt informationsmøder med de daglige brugere herunder Ordensmuseum, Bibliotek og Direktorier. Der blev derudover afgivet informationer til hjemmeside samt udarbejdet artikler til medlemsblad og pressemeddelelser.

Forud for renoveringerne blev der udarbejdet en vedligeholdelsesplan med prioritering af nødvendige bygningsarbejder.

Der udføres kontinuerlig bygherrerådgivning vedr. teknisk drift og løbende vedligeholdelsesopgaver i bygningen, samt overordnet planlægning og budgettering.

 

Læs mere om restaurering her.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Den Danske Frimurerorden - Stamhuset

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver
Book møde